COVID-19 Fight
Összesen 55 találat 7 szótárban. Részletek
tényezőfn
  1. modulus
   UK: mɔdjʊləs
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
  1. consideration
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
  1. coefficient
   USA: koʊ"ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: koʊɪfɪʃnt
  1. agent
   USA: eɪ'ʤʌ·nt UK: eɪʤənt
tényező, (alkotó)elemfn
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
tényezőellátottságkif
  1. factor endowment
   USA: fæ'ktəː· e·ndaʊ'mʌ·nt UK: fæktər ɪndaʊmənt
tényezőkre bonti
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
bizonytalansági tényezőkif
  1. element of uncertainty
   USA: e'lʌ·mʌ·nt ʌ·v ʌ·nsəː'tʌ·ntiː· UK: elɪmənt ɔv ʌnsəːtntiː
döntő tényezőkif
  1. deciding factor
   USA: dʌ·saɪ'dɪ·ŋ fæ'ktəː· UK: dɪsaɪdɪŋ fæktər
eloszlási tényezőkif
  1. partition coefficient
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n koʊ"ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: pɑtɪʃn koʊɪfɪʃnt
ismeretlen tényezőfn
  1. unknown quantity
   USA: ʌ·nnoʊ'n kwɔ'nʌ·tiː· UK: ʌnnoʊn kwɔntɪtiː
légellenállási tényezőkif
  1. drag co-efficient
   USA: dræ'g koʊ"ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: dræg koʊɪfɪʃnt
súlyozó tényezőfn
  1. weight
   USA: weɪ't UK: weɪt
az emberi tényezőkif
  1. the personal element
   USA: ðiː· pəː'sʌ·nʌ·l e'lʌ·mʌ·nt UK: ðiː pəːsənl elɪmənt
tőke személyi tényezőjekif
  1. subjective factor of capital
   USA: sʌ·bʤe'ktɪ·v fæ'ktəː· ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: səbʤektɪv fæktər ɔv kæpɪtəl
tőke tárgyi tényezőjekif
  1. objective factor of capital
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v fæ'ktəː· ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: əbʤektɪv fæktər ɔv kæpɪtəl
tényezőfn
  1. e Potenz
   po'tɛnts
   1. többes szám:
   2. Potenzen
   1. birtokos eset:
   2. Potenz
 1. fiz
  1. r Modul
   mo'duːl
   1. többes szám:
   2. Moduln
   1. birtokos eset:
   2. Moduls
  1. r Faktor
   'faktoːɐ
   1. többes szám:
   2. Faktoren
   1. birtokos eset:
   2. Faktors
döntő tényezőfn
  1. átv r Ausschlag
tényezőfn
tényezőnincs
  1. parametro
   parámetro
  1. modulo
   módulo
tényezőfn
 1. mat
  1. sottomultiplo
   0 sottomúltiplo
  1. indice
   h índice
tényezőire bontnincs
 1. mat
 2. mat
  1. rég scomponere
   scompónere
tényezőire bontásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása