Összesen 44 találat 8 szótárban. Részletek
ténylegesmn
  1. virtual
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l UK: vəːtʃʊəl
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
 1. kat
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. Calais és Dover között állandó kompjárat van.
    1. There is a regular ferry from Calais to Dover.
  1. real
   USA: riː'l UK: rɪəl
  1. practical
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l UK: præktɪkl
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
  1. factual
   USA: fæ'ktʃuː·ʌ·l UK: fæktʃʊəl
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Az építmény tényleges hossza méterben van megadva.
    1. The effective length of the structure is given in meter.
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. actual
   USA: æ'kʃʌ·l UK: æktʃʊəl
ténylegesenhsz
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. in reality
   USA: ɪ'n riː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪn rɪælɪtiː
  1. in deed
   USA: ɪ'n diː'd UK: ɪn diːd
  1. effectively
   USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
  1. de facto
   USA: dʌ· fæ'ktoʊ· UK: diː fæktoʊ
tényleges értékkif
  1. actual value
   USA: æ'kʃʌ·l væ'lyuː· UK: æktʃʊəl væljuː
tényleges hadviselésfn
  1. shooting war
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ wɔː'r UK: ʃuːtɪŋ wɔːr
tényleges helyzetfn
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
tényleges katonai szolgálatbankif
  1. under arms
   USA: ʌ'ndəː· ɔ'rmz UK: ʌndər ɑmz
  1. on active service
   USA: ɔ'n æ'ktɪ·v səː'vʌ·s UK: ɔn æktɪv səːvɪs
tényleges katonaságfn
  1. effectives
   UK: ɪfektɪvz
tényleges (nem virtuális) egységkif
  1. physical device
   USA: fɪ'zɪ·kʌ·l dɪ·vaɪ's UK: fɪzɪkl dɪvaɪs
ténylegességfn
  1. positiveness
   UK: pɔzətɪvnəs
tényleges szolgálatban vankif
  1. be on the active list
   USA: biː· ɔ'n ðiː· æ'ktɪ·v lɪ'st UK: biː ɔn ðiː æktɪv lɪst
ingatlan tényleges birtoklásafn
ténylegesmn
  1. wahr
   'vaːɐ
  1. fassbar
   'fasbaːɐ
  1. faktisch
   'faktɪʃ
  1. eigentlich
   'aɪgəntlɪç
  1. effektiv
   ɛfɛk'tiːf
ténylegességfn
 1. mat
  1. hiv e Aktivität
   1. birtokos eset:
   2. Aktivität
ténylegesmn
ténylegesnincs
tényleges életkornincs
tényleges elkövető / tettesnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása