172
találat:
térfn
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. US square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Körbenézett a zsúfolt téren.
    1. She looked around the crowded square.
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. rég scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. room
   USA: ruː'm UK: ruːm
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. A terepgyakorlat célja a mediterrán növény- és állatvilág megismerése.
    1. The purpose of the field practice is to study the flora and fauna of the Mediterranean.
 1. műsz
  1. clearance
   USA: klɪ'rʌ·ns UK: klɪərəns
tér-mn
  1. spatial
   USA: speɪ'ʃʌ·l UK: speɪʃl
tér, ürfn
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
térbelimn
  1. spatial
   USA: speɪ'ʃʌ·l UK: speɪʃl
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Mérethű modell volt, mint egy térbeli tervrajz.
    1. It was a full-scale model, like a solid blueprint.
  2. Előrehaladtunk a tömör sziklába vájt barlangban.
    1. We advanced in the tunnel cut from the solid cliff.
térbeli középértékkif
  1. spatial average
   USA: speɪ'ʃʌ·l æ'vrɪ·ʤ UK: speɪʃl ævərɪʤ
térbelileghsz
  1. spatially
   UK: speɪʃəliː
térbeosztásfn
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
térdfn
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
  1. ritk knee
   USA: niː' UK: niː
  1. knee
   USA: niː' UK: niː
térd alatti részenkif
  1. distal to the knee
   USA: dɪ'stʌ·l tʌ· ðiː· niː'
térdeli
  1. kneel , knelt , knelt
   USA: niː'l ne'lt ne'lt UK: niːl nelt nelt
  1. be on one's knees
   USA: biː· ɔ'n wʌ'nz niː'z UK: biː ɔn wʌnz niːz
térdelj lekif
  1. on your marrowbones
   UK: ɔn jɔːr mæroʊboʊnz
térden felül érő csizmafn
  1. jackboots
   UK: ʤækbuːts
térden felül érő lovaglócsizmafn
  1. biz jack-boots
   UK: ʤækbuːts
térden állvakif
  1. on bended knees
   USA: ɔ'n be'ndʌ·d niː'z UK: ɔn bendɪd niːz
térdet hajti
  1. genuflect
   UK: ʤenjʊflekt
térdhajlatmn
térdhajtásfn
  1. genuflection
   UK: ʤenjʊflekʃn
térdharisnyakif
  1. knee socks
   USA: niː' sɔ'ks UK: niː sɔks
térdig meztelenülmn
  1. bare-legged
   UK: beəlegɪd
térdig érőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása