Összesen 94 találat 9 szótárban. Részletek
téveshsz
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. unsound
   USA: ʌ·nsaʊ'nd UK: ʌnsaʊnd
  1. mistaken
   USA: mɪ"steɪ'kʌ·n UK: mɪsteɪkn
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. improper
   USA: ɪ"mprɔ'pəː· UK: ɪmprɔpər
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. erroneous
   USA: əː·oʊ'niː·ʌ·s UK: ɪroʊnɪəs
téves (a hivás).kif
  1. it's the wrong number.
   USA: ʌ·ts ðiː· rɔː'ŋ nʌ'mbəː· UK: ɪts ðiː rɔŋ nʌmbər
téves állításfn
  1. misstatement
   USA: mɪ"steɪ'tmʌ·nt UK: mɪssteɪtmənt
téves beállításfn
téves bejegyzésfn
téves bemutatásfn
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
téves előadásfn
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
tévesenhsz
  1. wrongly
   USA: rɔː'ŋliː· UK: rɔŋliː
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. mistakenly
   USA: mɪ"steɪ'kʌ·nliː· UK: mɪsteɪknliː
  1. falsely
   USA: fɔː'lsliː· UK: fɔːlsliː
  1. erroneously
   USA: e·roʊ'niː·ʌ·sliː· UK: ɪroʊnɪəsliː
tévesen állíti
  1. misstate
   USA: mɪ"steɪ't UK: mɪssteɪt
tévesen címezfn
tévesen fordíti
  1. mistranslate
   UK: mɪstrænzleɪt
tévesen használi
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
tévesen jelenti
  1. misreport
   USA: mɪ"srʌ·pɔː'rt UK: mɪsrɪpɔːt
tévesen tájékoztati
  1. misinform
   USA: mɪ"sɪ"nfɔː'rm UK: mɪsɪnfɔːm
téves értelmezésfn
  1. misconception
   USA: mɪ"skʌ·nse'pʃʌ·n UK: mɪskənsepʃn
téves értesülésfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
téves felvilágosításfn
  1. misdirection
   UK: mɪsdɪrekʃn
téves használatfn
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
téves informáltságfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
téves iránybahsz
  1. astray
   USA: ʌ·streɪ' UK: əstreɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása