COVID-19 Fight
többenmn
  1. moe
   USA: moʊ'
  1. a number of persons
   USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ nʌmbər ɔv pəːsnz
többen közülükkif
  1. divers of them
   USA: daɪ'vəː·z ʌ·v ðʌ·m UK: daɪvəːz ɔv ðem
többen mintkif
  1. more in number than
   USA: mɔː'r ɪ'n nʌ'mbəː· ðʌ·n UK: mɔːr ɪn nʌmbər ðæn
egyre többen becsülikkif
  1. his stock is going up
   USA: hʌ·z stɔ'k ʌ·z goʊ'ʌ·n ʌ'p UK: hɪz stɔk ɪz goʊɪŋ ʌp
egyre többen értékelikkif
  1. his stock is going up
   USA: hʌ·z stɔ'k ʌ·z goʊ'ʌ·n ʌ'p UK: hɪz stɔk ɪz goʊɪŋ ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása