töltésfn
  1. rampart
   UK: ræmpɑt
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
  1. escarp
   UK: ɪskɑp
  1. embankment
   USA: e·mbæ'ŋkmʌ·nt UK: ɪmbæŋkmənt
  1. dyke
   USA: daɪ'k UK: daɪk
  1. dike
   USA: daɪ'k UK: daɪk
  1. dam
   USA: dæ'm UK: dæm
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. Az elektron negatív töltésű részecske.
    1. Electrons are negatively charged.
 1. koh
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
  1. bund
   USA: bʌ'nd
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
töltés; feltölt (árammal)kif
töltés nélkülimn
 1. kat
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
töltés (növ)i
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
töltésoldalfn
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
töltéspadkafn
 1. vasút
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
töltésrézsűfn
  1. fill slope
   USA: fɪ'l sloʊ'p UK: fɪl sloʊp
töltésszabályozófn
 1. gj
  1. accelerator
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: əkseləreɪtər
töltésútfn
  1. causeway
   USA: kɔ'zweɪ" UK: kɔːzweɪ
töltés-ürítés gyakorlásafn
  1. magazine drill
   USA: mæ'gʌ·ziː"n drɪ'l UK: mægəziːn drɪl
árammal töltésfn
  1. charging
   USA: tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: tʃɑʤɪŋ
elektrosztatikus töltésfn
 1. távk vill
  1. static
   USA: stæ'tɪ·k UK: stætɪk
éles töltéskif
  1. full charge
   USA: fʊ'l tʃɔ'rʤ UK: fʊl tʃɑʤ
gát, töltésfn
  1. levee
   USA: le'viː· UK: leviː
hevederes töltéskif
  1. belt feed
   USA: be'lt fiː'd UK: belt fiːd
kötött töltéskif
  1. bound charge
   USA: baʊ'nd tʃɔ'rʤ UK: baʊnd tʃɑʤ
pozitív töltéskif
  1. positive charge
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v tʃɔ'rʤ UK: pɔzətɪv tʃɑʤ
robbanó töltéskif
  1. bursting charge
   USA: bəː'stɪ·ŋ tʃɔ'rʤ UK: bəːstɪŋ tʃɑʤ
tartályba töltésfn
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
vasúti töltésfn
  1. railway embankment
   USA: reɪ'lweɪ" e·mbæ'ŋkmʌ·nt UK: reɪlweɪ ɪmbæŋkmənt
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. embankment
   USA: e·mbæ'ŋkmʌ·nt UK: ɪmbæŋkmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása