Összesen 31 találat 9 szótárban. Részletek
történiki
  1. biz transpire
   USA: træ·nspaɪ'əː· UK: trænspaɪər
  1. supervene
   UK: suːpəviːn
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. happen
   USA: hæ'pʌ·n UK: hæpən
  1. hap
   USA: hæ'p UK: hæp
  1. fallout
   USA: fɔː'laʊ"t UK: fɔːlaʊt
  1. irod rég betide
   USA: bɪ"taɪ'd UK: bɪtaɪd
  1. irod rég betide
   USA: bɪ"taɪ'd UK: bɪtaɪd
  1. becomes
   USA: bɪ·kʌ'mz UK: bɪkʌmz
történik (vkivel)kif
történik vkiveli
  1. betide
   USA: bɪ"taɪ'd UK: bɪtaɪd
előbb történiki
  1. antedate
   UK: æntɪdeɪt
mi történik?kif
  1. what's on?
   USA: hwʌ·ts ɔ'n UK: wɔts ɔn
  1. what's going down?
   USA: hwʌ·ts goʊ'ʌ·n daʊ'n UK: wɔts goʊɪŋ daʊn
mi történik itt?kif
  1. what's up?
   USA: hwʌ·ts ʌ'p UK: wɔts ʌp
mi minden történik!kif
  1. how things happen!
   USA: haʊ' θɪ'ŋz hæ'pʌ·n UK: haʊ θɪŋz hæpən
biztos (hogy vmi történik)i
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
hogy mi minden nem történik!kif
  1. how things happen!
   USA: haʊ' θɪ'ŋz hæ'pʌ·n UK: haʊ θɪŋz hæpən
olyasvalaki, aki nem tudja, hogy mi történik körülöttekif
  1. clueless person
   USA: kluː'lʌ·s pəː'sʌ·n UK: kluːles pəːsn
történiki
  1. über jn/etw hergehen
történiki
  1. werden
   'veːɐdən
  1. vor sich gehen
   'foːɐ 'zɪç 'geːən
  1. Tun
   'tuːn
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. schicken
   'ʃɪkən
  1. schicken s.
   'ʃɪkən 'ɛs
  1. begegnen
   bə'geːgnən
történiki
  1. közb főnévi igenevekkel, körülíró ragozásban tun
   'tuːn
mi történik ?kif
  1. was geht vor sich ?
   'vas 'geːt 'foːɐ 'zɪç
történik vmii
  1. passer
   avoir v. être segédigével
történiknincs
történiki
  1. mieć miejsce odgrywać się
   1. egyes szám 1. személy:
   2. -
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odgrywa się
   1. lásd még:
  2. mieć miejsce odegrać się
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. -
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odegra się
   1. lásd még:
  3. zdarzać się
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zdarza się
történiknincs
  1. svolgersi
   svólgersi
  1. succedere
   succédere
  1. rég intercedere
   intercédere
  1. rég caggere
történiki
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása