COVID-19 Fight
Összesen 476 találat 9 szótárban. Részletek
törvényfn
 1. jog
  1. statute
   USA: stæ'tʃuː·t UK: stætʃuːt
 2. jog
  1. law
   USA: lɔ' UK: lɔː
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
  1. disciple
   USA: dʌ·saɪ'pʌ·l UK: dɪsaɪpl
  1. canon
   USA: kæ'nʌ·n UK: kænən
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
törvényalkotásfn
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
törvényalkotófn
  1. law-maker
   USA: lɔː'meɪ"kəː· UK: lɔːmeɪkər
törvénybe iktati
  1. enact
   USA: e·næ'kt UK: ɪnækt
  1. codify
   USA: koʊ'dʌ·faɪ" UK: koʊdɪfaɪ
törvénybeiktatásfn
  1. coding
   USA: koʊ'dɪ·ŋ UK: koʊdɪŋ
törvénybe iktatásfn
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
törvénybe iktat, elrendeli
  1. enact
   USA: e·næ'kt UK: ɪnækt
törvényben gyökerezőmn
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
törvénycsavarásfn
  1. chicanery
   USA: ʃɪ·keɪ'nəː·iː· UK: ʃɪkeɪnəriː
törvény elé idézi
  1. summons
   USA: sʌ'mʌ·nz UK: sʌmənz
törvény elé idéztet vkitkif
  1. have sy up
   USA: hæ'v saɪ' ʌ'p
törvény elé idéz vkitkif
  1. have sy up
   USA: hæ'v saɪ' ʌ'p
törvényellenesmn
  1. lawless
   USA: lɔː'lʌ·s UK: lɔːləs
  1. illegal
   USA: ɪ"liː'gʌ·l UK: ɪliːgl
törvényellenességfn
  1. lawlessness
   USA: lɔː'lʌ·snʌ·s UK: lɔːləsnəs
törvényen alapulómn
 1. jog
  1. statutory
   USA: stæ'tʃʌ·tɔː"riː· UK: stætʃʊtriː
törvényen kívül helyezi
  1. proscribe
   USA: proʊ·skraɪ'b UK: prəskraɪb
  1. outlaw
   USA: aʊ'tlɔː" UK: aʊtlɔː
törvényen kívül helyezésfn
  1. proscription
   USA: proʊ·skrɪ'pʃʌ·n UK: prəskrɪpʃn
 1. tört
  1. ír proclamation
   USA: prɔ"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: prɔkləmeɪʃn
  1. outlawry
   USA: aʊ'tlɔː"riː· UK: aʊtlɔːriː
törvényen kívülimn
  1. outlaw
   USA: aʊ'tlɔː" UK: aʊtlɔː
törvényen kivüli, számkivetettfn
  1. outlaw
   USA: aʊ'tlɔː" UK: aʊtlɔː
törvényerejű rendeletkif
  1. statutory rule
   USA: stæ'tʃʌ·tɔː"riː· ruː'l UK: stætʃʊtriː ruːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása