COVID-19 Fight
Összesen 98 találat 7 szótárban. Részletek
túlzottmn
  1. unreasonable
   USA: ʌ·nriː'znʌ·bʌ·l UK: ʌnriːznəbl
  1. undue
   USA: ʌ·nduː' UK: ʌndjuː
  1. unconscionable
   USA: ʌ·nkɔ'nʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: ʌnkɔnʃənəbl
 1. zene
  1. superfluous
   USA: suː'pəː·flwʌ"s UK: suːpəːflʊəs
  1. biz steep
   USA: stiː'p UK: stiːp
  1. biz overshot
   USA: oʊ'vəː·ʃɔ"t UK: oʊvəʃɔt
  1. overdrew
   USA: oʊ'vəː·druː" UK: oʊvədruː
  1. overdone
   USA: oʊ'vəː·dʌ'n UK: oʊvədʌn
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
  1. immoderate
   UK: ɪmɔdərət
  1. farfetched
   USA: fɔ"rfe'tʃt UK: fɑrfetʃt
  1. far-fetched
   USA: fɔ"rfe'tʃt UK: fɑrfetʃt
  1. exorbitant
   USA: ɪ·gzɔː'rbʌ·tʌ·nt UK: ɪgzɔːbɪtənt
  1. excessive
   USA: ɪ·kse'sɪ·v UK: ɪksesɪv
  1. exaggerated
   USA: ɪ·gzæ'ʤəː·eɪ"tʌ·d UK: ɪgzæʤəreɪtɪd
túlzott aktivitásfn
  1. hyperactivity
   USA: haɪ"pəː·æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: haɪpəræktɪvɪtiː
túlzott alázatosságfn
túlzott állításfn
  1. overstatement
   USA: oʊ'vəː·steɪ"tmʌ·nt UK: oʊvəsteɪtmənt
túlzottanhsz
  1. inordinately
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·tliː· UK: ɪnɔːdɪnətliː
  1. immoderately
   UK: ɪmɔdərətliː
  1. hyperbolically
   UK: haɪpəːbɔlɪkliː
  1. excessively
   USA: ɪ·kse'sɪ·vliː· UK: ɪksesɪvliː
  1. exaggeratedly
   UK: ɪgzæʤəreɪtɪdliː
  1. beyond measure
   USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
  1. a fault
   USA: eɪ' fɔː'lt UK: eɪ fɔːlt
túlzottan aktívmn
  1. hyperactive
   USA: haɪ"pəː·æ'ktɪ·v UK: haɪpəræktɪv
túlzottan leegyszerűsíti
  1. oversimplify
   USA: oʊ·vəː·sɪ'mplʌ·faɪ" UK: oʊvəsɪmplɪfaɪ
túlzottan rajongófn
  1. doting
   USA: doʊ'tɪ·ŋ UK: doʊtɪŋ
túlzottan szerénymn
  1. diffident
   UK: dɪfɪdənt
túlzottan szolgálatkészmn
  1. officious
   UK: əfɪʃəs
túlzottan tevékenymn
  1. overactive
   USA: oʊ'vəː·æ'ktɪ·v UK: oʊvəræktɪv
túlzott bőségfn
  1. rampancy
   UK: ræmpənsiː
túlzott dohányzás okozta szívbajfn
  1. tobacco heart
   USA: tʌ·bæ'koʊ" hɔ'rt UK: təbækoʊ hɑt
túlzott eleganciával öltözködőmn
  1. biz foppish
   UK: fɔpɪʃ
túlzott előszeretetfn
  1. affectation
   USA: æ"fe·kteɪ'ʃʌ·n UK: æfekteɪʃn
túlzott engedékenységfn
 1. pej
  1. complaisance
   UK: kəmpleɪzəns
túlzott felindulásfn
  1. over-excitement
   UK: oʊvərɪksaɪtmənt
túlzott felizgulásfn
  1. over-excitement
   UK: oʊvərɪksaɪtmənt
túlzott igénybevételfn
  1. biz inroad
   USA: ɪ'nroʊ"d UK: ɪnroʊd
túlzott izgalomfn
  1. over-excitement
   UK: oʊvərɪksaɪtmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása