COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 8 szótárban. Részletek
tőr1
  1. tuck
   USA: tʌ'k UK: tʌk
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. snare
   USA: sne'r UK: sneər
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
  1. knife, knives
   USA: naɪ'f naɪ'vz UK: naɪf naɪvz
  1. dagger
   USA: dæ'gəː· UK: dægər
tőrbe csal2
  1. 1.1 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. entrap
   USA: e·ntræ'p UK: ɪntræp
  1. 1.1 ensnare
   USA: e·nsne'r UK: ɪnsneər
  1. 6.3 circumvent
   USA: səː"kʌ·mve'nt UK: səːkəmvent
tőrbe ejt2
  1. snare
   USA: sne'r UK: sneər
tőrbeesett3
  1. trapped
   USA: træ'pt UK: træpt
tőrösbot1
  1. sword-stick
   UK: sɔːdstɪk
tőröz2
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
 1. 629.5
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
tőrözés1
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
tőrrel leszúr2
  1. dirk
   USA: dəː'k UK: dəːk
tőrt márt a keblébe13
  1. bury a dagger in the breast
   USA: be'riː· eɪ' dæ'gəː· ɪ'n ðiː· bre'st UK: beriː eɪ dægər ɪn ðiː brest
tőrvető1
  1. snarer
   UK: sneərər
tőrvívás1
  1. foil fencing
   USA: fɔɪ'l fe'nsɪ·ŋ UK: fɔɪl fensɪŋ
hosszú tőr1
  1. rapier
   USA: reɪ'piː·əː· UK: reɪpɪər
hüvelyes tőr1
maláji tőr1
  1. creese
   UK: kriːs
rövid tőr1
  1. stiletto
   USA: stʌ·le'toʊ· UK: stɪletoʊ
tompa tőr1
vékony tőr1
  1. stylet
   UK: staɪlɪt
rugós tőr/kés1
angol tengerésztiszti tőr2
  1. dirk
   USA: dəː'k UK: dəːk
sétabotba rejtett tőr1
  1. sword-stick
   UK: sɔːdstɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása