COVID-19 Fight
Összesen 40 találat 8 szótárban. Részletek
találómn
  1. snappy
   USA: snæ'piː· UK: snæpiː
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. finder
   USA: faɪ'ndəː· UK: faɪndər
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. apposite
   UK: æpəzɪt
találóanhsz
  1. relevantly
   UK: reləvəntliː
  1. aptly
   USA: æ'ptliː· UK: æptliː
találó feleletfn
  1. retort
   USA: riː'tɔː"rt UK: rɪtɔːt
  1. neat retort
   USA: niː't riː'tɔː"rt UK: niːt rɪtɔːt
találó kifejezéskif
  1. right word
   USA: raɪ't wəː'd UK: raɪt wəːd
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
  1. exact word
   USA: ɪ·gzæ'kt wəː'd UK: ɪgzækt wəːd
találós játékfn
  1. guessing game
   USA: ge'sɪ·ŋ geɪ'm UK: gesɪŋ geɪm
találós kérdésfn
  1. riddle
   USA: rɪ'dʌ·l UK: rɪdl
  1. conundrum
   USA: kʌ·nʌ'ndrʌ·m UK: kənʌndrəm
találó szófn
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
találó válaszfn
  1. clinker
   UK: klɪŋkər
  1. biz clincher
   USA: klɪ'ntʃəː· UK: klɪntʃər
találó visszavágásfn
  1. riposte
   USA: rʌ·poʊ'st UK: rɪpɔst
találó volta vminekfn
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
mondanivalóját találóan kifejező írókif
  1. writer felicitous in his choice of words
   USA: raɪ'təː· fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s ɪ'n hʌ·z tʃɔɪ's ʌ·v wəː'dz UK: raɪtər fəlɪsɪtəs ɪn hɪz tʃɔɪs ɔv wəːdz
nagyon találó megjegyzéskif
  1. very apropos remark
   USA: ve'riː· æ"prʌ·poʊ' riː·mɔ'rk UK: veriː æprəpoʊ rɪmɑk
ellenállásra nem találómn
  1. unresisted
   UK: ʌnrɪzɪstɪd
gyors és találómn
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
találómn
találó (célba)fn
  1. r Treffer
   'trɛfɐ
   1. többes szám:
   2. Treffer
   1. birtokos eset:
   2. Treffers
találós kérdésfn
  1. s Rätsel
   1. többes szám:
   2. Rätsel
   1. birtokos eset:
   2. Rätsels
találómn
 1. műv
találóanhsz
találós kérdésfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása