COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 9 szótárban. Részletek
tanításfn
  1. tuition
   USA: tyuː·ɪ'ʃʌ·n UK: tjuːɪʃn
  1. teaching
   USA: tiː'tʃɪ·ŋ UK: tiːtʃɪŋ
  1. schoolmastering
   UK: skuːlmɑstərɪŋ
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
  1. Shakes learning
   USA: ləː'nɪ·ŋ UK: ləːnɪŋ
  1. instruction
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪnstrʌkʃn
  1. indoctrination
   USA: ɪ"ndɔ"ktrʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪndɔktrɪneɪʃn
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
tanítási időfn
  1. school-time
   USA: skuː'ltaɪ"m UK: skuːltaɪm
tanítási napfn
  1. school-day
   UK: skuːldeɪ
tanítási órafn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. lesson
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
hamis tanításkif
  1. false doctrine
   USA: fɔː'ls dɔ'ktəː·ʌ·n UK: fɔːls dɔktrɪn
helyes kiejtésre tanításfn
  1. speech correction
   USA: spiː'tʃ kəː·e'kʃʌ·n UK: spiːtʃ kərekʃn
tanításfn
  1. Unterricht
   'ʊntɐrɪçt
   1. többes szám:
   2. Unterrichte
   1. birtokos eset:
   2. Unterrichtes
   3. Unterrichts
  1. e Schulung
   'ʃuːlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Schulungen
   1. birtokos eset:
   2. Schulung
  1. e Schule
   'ʃuːlə
   1. többes szám:
   2. Schulen
   1. birtokos eset:
   2. Schule
  1. e Lehre
   'leːrə
   1. többes szám:
   2. Lehren
   1. birtokos eset:
   2. Lehre
tanítási órafn
ma nincs tanításkif
tanításfn
 1. mint szervezet
tanításfn
tanításnincs
tanításnincs
  1. irod nép scola
  1. átv massima
   mássima
  1. átv ált insegnamento
  1. átv ált irod ritk róm disciprina
  1. átv ált irod disciplina
tanításinincs
tanításimn
  1. scolastico
   tsz: -ci scolástico
tanítási órafn
tanítási tervnincs
  1. curricolo
   currícolo
tanításon kívülinincs
  1. extrascolastico
   tsz: -ci extrascolástico
tanítás utánnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása