COVID-19 Fight
Összesen 47 találat 9 szótárban. Részletek
tanúsíti
  1. witness
   USA: wɪ'tnʌ·s UK: wɪtnɪs
  1. rég vouch
   USA: vaʊ'tʃ UK: vaʊtʃ
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. evince
   USA: ɪ·vɪ'ns UK: ɪvɪns
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
 1. jog
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
tanúsítómn
  1. evidentiary
   USA: e"vʌ·de'nʃiː·e·riː· UK: evɪdenʃəriː
tanúsítványfn
 1. jog
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
tanúsít vmiti
érdeklődést nem tanúsítómn
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
vizsgáló és tanúsító cégkif
  1. quality certification company
   USA: kwɔ'lʌ·tiː· səː"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n kʌ'mpʌ·niː· UK: kwɔlɪtiː səːtɪfɪkeɪʃn kʌmpəniː
nagy előzékenységet tanúsítottak irántakif
  1. he was given much attendance
   USA: hiː' wʌ·z gɪ'vʌ·n mʌ'tʃ ʌ·te'ndʌ·ns UK: hiː wɔz gɪvn mʌtʃ ətendəns
lanyha érdeklődést tanúsít vmi iránti
fiúi szeretetet nem tanúsítómn
  1. unfilial
   UK: ʌnfɪljəl
fiúi tiszteletet nem tanúsítómn
  1. unfilial
   UK: ʌnfɪljəl
tanúsíti
  1. zeigen
   'tsaɪgən
  1. testieren
   tɛs'tiːrən
  1. irod hegen
   'heːgən
  1. dokumentieren
   dokumɛn'tiːrən
  1. bezeugen
   bə'tsɔʏgən
  1. beweisen
   bə'vaɪzən
  1. bescheinigen
   bə'ʃaɪnɪgən
  1. ausweisen
   'aʊsvaɪzən
tanúsítványfn
  1. e Bestätigung
   1. többes szám:
   2. Bestätigungen
   1. birtokos eset:
   2. Bestätigung
  1. s Attest
   a'tɛst
   1. többes szám:
   2. Atteste
   1. birtokos eset:
   2. Attestes
   3. Attests
tanúsítványfn
nagy érdeklõdést tanúsít vmi irántkif
tanúsíti
  1. zaświadczyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zaświadczę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zaświadczy
   1. lásd még:
  2. zaświadczać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zaświadczam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zaświadcza
   1. lásd még:
tanúsítványnincs
tanúsíthatónincs
  1. attestabile
   attestábile
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása