COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 5 szótárban. Részletek
tanúvallomásfn
  1. testimony
   USA: te'stʌ·moʊ"niː· UK: testɪməniː
  1. deposition
   USA: de"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: depəzɪʃn
 1. jog
  1. attestation
   UK: ætesteɪʃən
tanúvallomáson alapuló bizonyítékfn
 1. jog
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
tanúvallomást teszi
  1. witness
   USA: wɪ'tnʌ·s UK: wɪtnɪs
 1. jog
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
hamis tanúvallomásra bírásfn
  1. subornation
   UK: sʌbɔːneɪʃn
tanúvallomásfn
 1. jog
  1. s Zeugnis
   'tsɔʏknɪs
   1. többes szám:
   2. Zeugnisse
   1. birtokos eset:
   2. Zeugnisses
tanúvallomásfn
tanúvallomást teszi
tanúvallomásnincs
tanúvallomáson alapuló bizonyítéknincs
együttes / közös tanúvallomásnincs
esküvel megerősített tanúvallomásnincs
tanúk v. tanúvallomások összességefn
 1. elav.
felveszi a tanúvallomástnincs
tanúvallomásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása