COVID-19 Fight
tar2 2.2 USA: tɔ'r UK: tɑr
tarantella1 UK: tærəntelə
tarantula1 USA: tʌ·ræ'ntʃʌ·lʌ· UK: təræntjʊlə
tarboosh1 UK: tɑbuːʃ
tar-brush1
tardigrade1
tardily4 UK: tɑdɪliː
tare1 UK: teər
 1. 330
targe1
target1 USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
   1. It is very important to define well the target market for a new product.
     1. Nagyon fontos, hogy jól határozzuk meg egy új termék célpiacát.
   2. A támadás fő célpontja a főváros volt.
     1. The main target of the attack was the capital city.
  1. 33
  1. When I first played darts, I couldn't even hit the target.
    1. Amikor először játszottam darts-ot, még a céltáblát sem sikerült eltalálnom.
target audience13 USA: təː'gʌ·t ɔ'diː·ʌ·ns UK: tɑgɪt ɔːdɪəns
target diskette unusuable13
target diskette write protected13 USA: təː'gʌ·t dɪ"ske't raɪ't pəː·te'ktʌ·d
target is full13 USA: təː'gʌ·t ʌ·z fʊ'l UK: tɑgɪt ɪz fʊl
target market13 USA: təː'gʌ·t mɔ'rkʌ·t UK: tɑgɪt mɑkɪt
target shooting1 USA: təː'gʌ·t ʃuː'tɪ·ŋ UK: tɑgɪt ʃuːtɪŋ
target spotting1 USA: təː'gʌ·t spɔ'tɪ·ŋ UK: tɑgɪt spɔtɪŋ
target-practicle1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása