Összesen 188 találat 5 szótárban. Részletek
tartozómn
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. owing
   USA: oʊ'ɪ·ŋ UK: oʊɪŋ
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
  1. belonging
   USA: bʌ·lɔː'ŋɪ·ŋ UK: bɪlɔŋɪŋ
égbolthoz tartozómn
  1. firmamental
   UK: fəːməmentl
élethez tartozómn
előtérhez tartozómn
  1. downstage
   USA: daʊ'nsteɪ"ʤ UK: daʊnsteɪʤ
emlőhöz tartozómn
farkhoz tartozómn
  1. caudal
   USA: kɔ'dʌ·l UK: kɔːdl
farokhoz tartozómn
  1. caudal
   USA: kɔ'dʌ·l UK: kɔːdl
kategóriákhoz tartozómn
liturgiához tartozómn
  1. liturgic
   UK: lɪtəːʤɪk
medúzákhoz tartozómn
  1. medusan
   UK: mɪdjuːzən
minimumhoz tartozómn
  1. minimum
   USA: mɪ'nʌ·mʌ·m UK: mɪnɪməm
működéshez tartozómn
  1. functional
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l UK: fʌŋkʃənl
nem tartozómn
  1. unattached
   USA: ʌ"nʌ·tæ'tʃt UK: ʌnətendɪd
névhez tartozómn
  1. nominal
   USA: nɔ'mʌ·nʌ·l UK: nɔmɪnl
nyakszirthez tartozómn
  1. occipital
   USA: ɔ·ksɪ'pʌ·tʌ·l UK: ɔksɪpɪtəl
siklókhoz tartozómn
 1. áll
  1. colubrine
   UK: kɔljʊbraɪn
szalamandrákhoz tartozómn
 1. áll
  1. salamandroid
   UK: sæləmændrɔɪd
szöveghez tartozómn
  1. textual
   USA: te'kstʃʌ·wʌ·l UK: tekstʃʊəl
tárgyhoz tartozómn
  1. topical
   USA: tɔ'pɪ·kʌ·l UK: tɔpɪkl
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
tetőponthoz tartozómn
  1. vertical
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l UK: vəːtɪkl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása