COVID-19 Fight
Összesen 91 találat 8 szótárban. Részletek
tartoziki
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. owe
   USA: oʊ' UK: oʊ
  1. owe
   USA: oʊ' UK: oʊ
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
  1. come under
   USA: kʌ'm ʌ'ndəː· UK: kʌm ʌndər
  1. belong to
   USA: bʌ·lɔː'ŋ tʌ· UK: bɪlɔŋ tuː
tartozik bejegyzéskif
  1. debit entry
   USA: de'bɪ"t e'ntriː· UK: debɪt entriː
tartozik-egyenlegfn
  1. debit balance
   USA: de'bɪ"t bæ'lʌ·ns UK: debɪt bæləns
tartozik és követelkif
  1. debit and credit
   USA: de'bɪ"t ʌ·nd kre'dʌ·t UK: debɪt ənd kredɪt
tartozik-oldalfn
  1. debit
   USA: de'bɪ"t UK: debɪt
tartozik-számlafn
  1. debit
   USA: de'bɪ"t UK: debɪt
tartozik-tételfn
  1. debit item
   USA: de'bɪ"t aɪ'tʌ·m UK: debɪt aɪtəm
tartozik valahovai
  1. belong
   USA: bʌ·lɔː'ŋ UK: bɪlɔŋ
tartozik valakihez, valamihezi
  1. appertain to
   UK: æpəteɪn tuː
tartozik vhovai
  1. pertain
   USA: pəː·teɪ'n UK: pəteɪn
tartozik vhovái
  1. belong
   USA: bʌ·lɔː'ŋ UK: bɪlɔŋ
tartozik (vkinek)kif
tartozik vmely csoportbai
  1. fall under
   USA: fɔ'l ʌ'ndəː· UK: fɔːl ʌndər
tartozik vmihezi
családhoz tartozikkif
  1. one of the family
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· fæ'mliː· UK: wʌn ɔv ðiː fæməliː
lényegéhez tartoziki
  1. inhere
   UK: ɪnhɪə
őrá tartozikkif
  1. it behoves him to
   UK: ɪt bɪhoʊvz hɪm tuː
rá tartoziki
  1. behove
   UK: bɪhoʊv
nem tartozik a dolograkif
  1. that's neither here nor there
   UK: ðəts niːðər hɪər nɔːr ðeər
nem tartozik a tárgyhozkif
  1. not to the point
   USA: nɔ't tʌ· ðiː· pɔɪ'nt UK: nɔt tuː ðiː pɔɪnt
  1. beside the point
   USA: bʌ·saɪ'd ðiː· pɔɪ'nt UK: bɪsaɪd ðiː pɔɪnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása