COVID-19 Fight
teliki
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. roll on
   USA: roʊ'l ɔ'n UK: roʊl ɔn
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. go by
   USA: goʊ' baɪ' UK: goʊ baɪ
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. elapse
   USA: ʌ·læ'ps UK: ɪlæps
múlik, telik (az idö)kif
erre még telikkif
  1. i can swing it
   USA: aɪ' kʌ·n swɪ'ŋ ʌ·t UK: aɪ kæn swɪŋ ɪt
ahogyan csak tőled telikkif
  1. all you know how
   USA: ɔː'l yuː' noʊ' haʊ' UK: ɔːl juː noʊ haʊ
ami csak tőle telikkif
  1. all he can possibly do
   USA: ɔː'l hiː' kʌ·n pɔ'sʌ·bliː· duː' UK: ɔːl hiː kæn pɔsəbliː duː
erre nekem nem telikkif
  1. i can't run to that
   USA: aɪ' kæ'nt rʌ'n tʌ· ðʌ·t UK: aɪ kænt rʌn tuː ðət
télikabátfn
  1. greatcoat
   UK: greɪtkoʊt
  1. great-coat
   UK: greɪtkoʊt
télikertfn
  1. winter garden
   USA: wɪ'ntəː· gɔ'rdʌ·n UK: wɪntər gɑdn
prémes télikabátfn
  1. pelisse
   UK: peliːs
kései fejeskáposzta, télikáposzta (növ)kif
  1. late cabbage
   USA: leɪ't kæ'bʌ·ʤ UK: leɪt kæbɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása