COVID-19 Fight
teljesítés1
  1. performance
   USA: pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: pəfɔːməns
  1. implementation
   USA: ɪ"mplʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪmenteɪʃn
  1. A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet végrehajtását.
    1. The Commission shall monitor the implementation of this Regulation.
  1. fulfilment
   UK: fʊlfɪlmənt
  1. fulfillment
   USA: fʊ·lfɪ'lmʌ·nt
  1. execution
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n UK: eksɪkjuːʃn
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
  1. deliverable
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·bʌ·l UK: dɪlɪvərəbl
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. A tagállamok kijelölnek egy vagy több szervet az előírások teljesítésének megfigyelésére.
    1. They shall appoint one or more agencies to monitor compliance with these provisions.
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
  1. achievement
   USA: ʌ·tʃiː'vmʌ·nt UK: ətʃiːvmənt
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
teljesítés elmaradása1
 1. 340
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
teljesítési határidő meghosszabbítása (EU)13
  1. extension of period of performance
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
teljesítési határidő meghosszabbítása (PHARE)13
  1. extension of period of performance
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
nem teljesítés1
  1. non-performance
   UK: nɔnpəfɔːməns
  1. non-compliance
   USA: nɔ"nkʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: nɔnkəmplaɪəns
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
késedelmes teljesítés (EU)13
  1. delays in performance
   USA: dʌ·leɪ'z ɪ'n pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: dɪleɪz ɪn pəfɔːməns
késedelmes teljesítés (PHARE)13
  1. delays in performance
   USA: dʌ·leɪ'z ɪ'n pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: dɪleɪz ɪn pəfɔːməns
kötelesség teljesítése13
  1. execution of duty
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n ʌ·v dyuː'tiː· UK: eksɪkjuːʃn ɔv djuːtiː
szerződés teljesítése (PHARE)13
  1. performance of the contract
   USA: pəː·fɔː'rmʌ·ns ʌ·v ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: pəfɔːməns ɔv ðiː kɔntrækt
fizetés nem teljesítése13
  1. default in paying
   USA: dʌ·fɔː'lt ɪ'n peɪ'ɪ·ŋ UK: dɪfɔːlt ɪn peɪɪŋ
szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor. (PHARE)1
  1. experts
   USA: e'kspəː·ts UK: ekspəːts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása