COVID-19 Fight
Összesen 78 találat 9 szótárban. Részletek
teljesítmény1
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. throughput
   USA: θruː'pʊ"t UK: θruːpʊt
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
 1. 53
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. performance
   USA: pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: pəfɔːməns
  1. Azért jöttem, hogy gratuláljak a nagyszerű teljesítményéhez Delhiben.
    1. I come to congratulate you on your extraordinary efficient performance at Delhi.
  1. 1.14 output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
  1. going
   USA: goʊ'ʌ·n UK: goʊɪŋ
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
  1. efficacy
   USA: e'fɪ·kæ"siː· UK: efɪkəsiː
 2. 62
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. achievement
   USA: ʌ·tʃiː'vmʌ·nt UK: ətʃiːvmənt
  1. A Mount Everest megmászása az egyik legnagyobb sportteljesítmény.
    1. Climbing Mount Everest is one of the greatest sports achievements.
  2. Az új programot a korábbi programok eredményeire kell építeni.
    1. The new program should be built on the achievements of the previous programs.
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
teljesítménydíj13
  1. capacity fee
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· fiː' UK: kəpæsɪtiː fiː
teljesítmény elektronika13
  1. power electronics
   USA: paʊ'əː· ʌ·le"ktrɔ'nɪ·ks UK: paʊər ɪlektrɔnɪks
teljesítmény-értékelés1
  1. benchmark
   USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
Teljesítményleadó tengely13
  1. Power Take Off
   USA: paʊ'əː· teɪ'k ɔː'f UK: paʊər teɪk ɔf
Teljesítményleadó tengely; TLT1
teljesítményosztó (áramköri vagy rendszer elem)13
  1. power divider
   USA: paʊ'əː· dɪ·vaɪ'dəː· UK: paʊər dɪvaɪdə
teljesítményreaktor1
  1. power reactor
   USA: paʊ'əː· riː·æ'ktəː· UK: paʊər rɪæktər
teljesítményvizsgáló program1
  1. benchmark
   USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
átmenő teljesítmény1
  1. throughput
   USA: θruː'pʊ"t UK: θruːpʊt
elektromos teljesítmény13
  1. electric power
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k paʊ'əː· UK: ɪlektrɪk paʊər
kimenő teljesítmény1
 1. 621.38
  1. output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
leadott teljesítmény13
  1. delivered power
   USA: dʌ·lɪ'vəː·d paʊ'əː· UK: dɪlɪvəd paʊər
legnagyobb teljesítmény13
  1. highest efficiency
   USA: haɪ'ʌ·st ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: haɪɪst ɪfɪʃnsiː
meddő teljesítmény13
  1. reactive power
   USA: riː·æ'ktɪ·v paʊ'əː· UK: riːæktɪv paʊər
nagy teljesítmény1
  1. marathon
   USA: me'rʌ·θɔ"n UK: mærəθən
névleges teljesítmény1
 1. 62
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
ügyes teljesítmény1
  1. tour de force
   USA: tʊ'r dʌ· fɔː'rs UK: tʊər diː fɔːs
hidraulikus teljesítmény áttápláló egység13
szép teljesítményt ér el2
  1. put up a good show
   USA: pʊ't ʌ'p eɪ' gʌ·d ʃoʊ' UK: pʊt ʌp eɪ gʊd ʃoʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása