COVID-19 Fight
Összesen 448 találat 10 szótárban. Részletek
természet1
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
  1. nature
   USA: neɪ'tʃəː· UK: neɪtʃər
  1. 6.4 mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. grain
   USA: greɪ'n UK: greɪn
  1. disposition
   USA: dɪ"spʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪspəzɪʃn
természet-3
  1. natural
   USA: næ'tʃrʌ·l UK: nætʃrəl
természetadta3
  1. inborn
   USA: ɪ'nbɔː"rn UK: ɪnbɔːn
természetben13
  1. in kind
   USA: ɪ'n kaɪ'nd UK: ɪn kaɪnd
természetben fizet2
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
természetben(i)13
  1. in kind
   USA: ɪ'n kaɪ'nd UK: ɪn kaɪnd
természetbeni13
  1. in kind
   USA: ɪ'n kaɪ'nd UK: ɪn kaɪnd
természetbeni fizetés13
  1. tommy
   USA: tɔ'miː· UK: tɔmiː
természetbeni hozzájárulás1
természetbeni hozzájárulás (EU)1
természetbeni hozzájárulás (PHARE)1
természetbeni juttatás1
  1. tommy
   USA: tɔ'miː· UK: tɔmiː
természetbeni kárpótlás13
  1. restitution in kind
   USA: re"stʌ·tuː'ʃʌ·n ɪ'n kaɪ'nd UK: restɪtjuːʃn ɪn kaɪnd
természetben szabadon előforduló3
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
természetből folyó fogyatékosság13
  1. intrinsic defect
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k dʌ·fe'kt UK: ɪntrɪnsɪk diːfekt
természetbúvár1
  1. naturalist
   USA: næ'tʃrʌ·lʌ·st UK: nætʃrəlɪst
természetellenes3
  1. unnatural
   USA: ʌ·nnæ'tʃəː·ʌ·l UK: ʌnnætʃrəl
  1. perverse
   USA: pəː·vəː's UK: pəvəːs
  1. it is against nature
   USA: ʌ·t ʌ·z ʌ·ge'nst neɪ'tʃəː· UK: ɪt ɪz əgenst neɪtʃər
természetellenesen4
  1. unnaturally
   USA: ʌ·næ'tʃəː·liː· UK: ʌnnætʃrəliː
  1. contrariously
   UK: kəntreərɪəsliː
természetellenesség1
  1. perversity
   USA: pəː·vəː'sʌ·tiː· UK: pəvəːsɪtiː
  1. perverseness
   UK: pəvəːsnəs
  1. mannerism
   USA: mæ'nəː·ɪ"zʌ·m UK: mænərɪzəm
természet (emberi)1
  1. temperament
   USA: te'mpəː·mʌ·nt UK: temprəmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása