COVID-19 Fight
Összesen 169 találat 9 szótárban. Részletek
termeli
  1. rear
   USA: rɪ'r UK: rɪər
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. produces
   USA: prʌ·duː'sʌ·z UK: prədjuːsɪz
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
  1. biz átv mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
  1. generate
   USA: ʤe'nəː·eɪ"t UK: ʤenəreɪt
  1. crop
   USA: krɔ'p UK: krɔp
termelékenymn
  1. productive
   USA: pəː·dʌ'ktɪ·v UK: prədʌktɪv
  1. fruitful
   USA: fruː'tfʌ·l UK: fruːtfəl
  1. efficient
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪfɪʃnt
  1. Az új főnök igen eredményes munkát végez.
    1. The new boss is doing highly efficient work.
  2. Könnyen be tudod járni a várost a hatékony tömegközlekedésnek köszönhetően.
    1. You can easily get around the city due to the efficient public transport system.
termelékenységfn
  1. productivity
   USA: proʊ"dʌ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: prɔdʌktɪvɪtiː
  1. productiveness
   UK: prədʌktɪvnəs
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
Termelékenység-központú Karbantartásfn
  1. Total Productive Maintenance
   USA: toʊ'tʌ·l pəː·dʌ'ktɪ·v meɪ'ntnʌ·ns UK: toʊtl prədʌktɪv meɪntənəns
termelésfn
 1. ip
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
 2. közg
  1. production
   USA: pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: prədʌkʃn
  1. ált output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
  1. growth
   USA: groʊ'θ UK: groʊθ
termelési eredményfn
  1. output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
termelési eszközökkif
  1. capital goods
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l gʊ'dz UK: kæpɪtəl gʊdz
termelési javakkif
  1. producers' goods
   USA: prʌ·duː'səː·z gʊ'dz UK: prədjuːsəz gʊdz
  1. producer goods
   USA: prʌ·duː'səː· gʊ'dz UK: prədjuːsər gʊdz
termelési költségkif
  1. cost of production
   USA: kɔ'st ʌ·v pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: kɔst ɔv prədʌkʃn
termelési szerződés (növ)kif
  1. crop contract
   USA: krɔ'p kʌ·ntræ'kt UK: krɔp kɔntrækt
termelőfn
  1. raiser
   USA: reɪ'zəː· UK: reɪzər
 1. közg
  1. productive
   USA: pəː·dʌ'ktɪ·v UK: prədʌktɪv
  1. manufacturer
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː·əː· UK: mænjʊfæktʃərər
  1. összet grower
   USA: groʊ'əː· UK: groʊər
termelőeszközökkif
  1. means of production
   USA: miː'nz ʌ·v pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: miːnz ɔv prədʌkʃn
termelői ár (növ)kif
  1. farm price
   USA: fɔ'rm praɪ's UK: fɑm praɪs
termelőképességfn
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
termelőszövetkezetkif
  1. farmers' co-operative
   USA: fɔ'rməː·z koʊ·ɔ'pəː·eɪ"tɪ·v UK: fɑməz koʊɔpərətɪv
  1. collective farm
   USA: kʌ·le'ktɪ·v fɔ'rm UK: kəlektɪv fɑm
termeltmn
  1. produced
   USA: prʌ·duː'st UK: prədjuːst
gyárt, termeli
  1. manufacture
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: mænjʊfæktʃər
gyártás, termelésfn
  1. production
   USA: pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: prədʌkʃn
szükségletre termelésfn
  1. subsistence economy
   USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns iː·kɔ'nʌ·miː· UK: səbsɪstəns ɪkɔnəmiː
befejezetlen termelés, befejeztlen termékkif
  1. work in progress
   USA: wəː'k ɪ'n proʊ·gre's UK: wəːk ɪn proʊgres
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása