COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
tervezetfn
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. Írd meg az ajánlat tervezetét és az értekezleten majd megbeszéljük.
    1. Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
  2. Kérem nézzék át a szerződéstervezetet, és észrevételeiket küldjék meg holnap délelőtt 10-ig.
    1. Please check the draft contract and make your comments by 10 tomorrow morning.
 1. műv
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. blueprint
   USA: bluː'prɪ"nt UK: bluːprɪnt
terv(ezet)fn
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
terv(ezet), elképzelésfn
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
tervezetet íri
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
tervezetet készítőfn
  1. drafter
   USA: dræ'ftəː· UK: drɑftə
terv(ezet); kutatási téma; vetiti
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
tervezettmn
  1. proposed
   USA: prʌ·poʊ'zd UK: prəpoʊzd
előzetes tervezetfn
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
nem tervezett akaratlanmn
  1. unintended
   USA: ʌ"nɪ"nte'ndʌ·d UK: ʌnɪntendɪd
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékeztekif
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREkif
tervezetfn
  1. s Projekt
   pro'ʝɛkt
   1. többes szám:
   2. Projekte
   1. birtokos eset:
   2. Projektes
   3. Projekts
  1. r Plan
   'plaːn
  1. e Gliederung
   'gliːdərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Gliederungen
   1. birtokos eset:
   2. Gliederung
  1. r Entwurf
   ɛnt'vʊɐf
terv(ezet)fn
  1. s Projekt
   pro'ʝɛkt
   1. többes szám:
   2. Projekte
   1. birtokos eset:
   2. Projektes
   3. Projekts
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. s Konzept
   kɔn'tsɛpt
   1. többes szám:
   2. Konzepte
   1. birtokos eset:
   2. Konzeptes
   3. Konzepts
  1. r Entwurf
   ɛnt'vʊɐf
tervezetfn
előzetes tervezetfn
tervezetnincs
tervezetnincs
tervezetfn
tervezetet készítnincs
tervezettnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása