COVID-19 Fight
Összesen 109 találat 9 szótárban.
tervez2
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. A hadsereg az ország nagyobb városainak átvételét tervezi.
    1. The Army is plotting to take over the main cities of the country.
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. meditate
   USA: me'dʌ·teɪ"t UK: medɪteɪt
  1. engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. 6.3 count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
tervezés1
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
  1. scheming
   USA: skiː'mɪ·ŋ UK: skiːmɪŋ
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
  1. planning
   USA: plæ'nɪ·ŋ UK: plænɪŋ
  1. designing
   USA: dʌ·zaɪ'nɪ·ŋ UK: dɪzaɪnɪŋ
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. contemplation
   USA: kɔ"ntʌ·mpleɪ'ʃʌ·n UK: kɔntəmpleɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
tervezés (EU)1
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
tervezés (PHARE)1
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
tervezet1
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. Írd meg az ajánlat tervezetét és az értekezleten majd megbeszéljük.
    1. Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
  2. Kérem nézzék át a szerződéstervezetet, és észrevételeiket küldjék meg holnap délelőtt 10-ig.
    1. Please check the draft contract and make your comments by 10 tomorrow morning.
 1. 7
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. blueprint
   USA: bluː'prɪ"nt UK: bluːprɪnt
terv(ezet)1
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
terv(ezet), elképzelés1
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
tervezetet ír2
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
tervezetet készítő1
  1. drafter
   USA: dræ'ftəː· UK: drɑftə
terv(ezet); kutatási téma; vetit2
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
tervezett3
  1. proposed
   USA: prʌ·poʊ'zd UK: prəpoʊzd
tervezget2
  1. 6.3 count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
tervező1
  1. sketcher
   UK: sketʃər
  1. planner
   USA: plæ'nəː· UK: plænər
  1. framer
   USA: freɪ'məː· UK: freɪmə
  1. designer
   USA: dʌ·zaɪ'nəː· UK: dɪzaɪnər
  1. cartoonist
   USA: kɔ·rtuː'nʌ·st UK: kɑtuːnɪst
  1. animator
   USA: æ'nʌ·meɪ"təː· UK: ænɪmeɪtə
tervez vmit megtenni2
terv; tervez1
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
adatbázis tervezés13
  1. database design
   USA: dæ'tʌ·beɪ"s dʌ·zaɪ'n UK: deɪtəbeɪs dɪzaɪn
gazdasági tervezés13
  1. economic planning
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k plæ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk plænɪŋ
közgazdasági tervezés13
  1. economic planning
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k plæ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk plænɪŋ
nőiruha tervezés1
  1. couture
   USA: kuː·tʊ'r
előzetes tervezet1
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása