COVID-19 Fight
tettfn
  1. feat
   USA: fiː't UK: fiːt
  1. exploit
   USA: e"ksplɔɪ't UK: ɪksplɔɪt
  1. doing
   USA: duː'ɪ·ŋ UK: duːɪŋ
  1. deed
   USA: diː'd UK: diːd
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
  1. achievement
   USA: ʌ·tʃiː'vmʌ·nt UK: ətʃiːvmənt
  1. Az új programot a korábbi programok eredményeire kell építeni.
    1. The new program should be built on the achievements of the previous programs.
tett elkövetése pillanatábanfn
tettekfn
  1. acts
   USA: æ'ks UK: ækts
tettek emberekif
  1. man of action
   USA: mæ'n ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: mæn ɔv ækʃn
tettekben nem nyilvánulómn
  1. platonic
   USA: plʌ·tɔ'nɪ·k UK: plətɔnɪk
tettemi
  1. did
   USA: dʌ·d UK: dɪd
tetten éri
  1. szl nab
   USA: næ'b UK: næb
  1. szl cop
   USA: kɔ'p UK: kɔp
  1. catch red-handed in the act
   USA: kæ'tʃ re'dhæ"ndʌ·d ɪ'n ðiː· æ'kt UK: kætʃ redhændɪd ɪn ðiː ækt
  1. biz catch out
   USA: kæ'tʃ aʊ't UK: kætʃ aʊt
tetten ér vkiti
  1. surprise sy in the act
   USA: sʌ·praɪ'z saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
  1. catch sy on the hop
   USA: kæ'tʃ saɪ' ɔ'n ðiː· hɔ'p
  1. catch sy in the act
   USA: kæ'tʃ saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
tettenérésfn
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
  1. surprise in the act
   USA: sʌ·praɪ'z ɪ'n ðiː· æ'kt UK: səpraɪz ɪn ðiː ækt
tetterőfn
  1. vim
   USA: vɪ'm UK: vɪm
  1. pep
   USA: pe'p UK: pep
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
tetterősmn
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
  1. átv kinetic
   USA: kʌ·ne'tɪ·k UK: kɪnetɪk
  1. biz dynamic
   USA: daɪ·næ'mɪ·k UK: daɪnæmɪk
tettesfn
  1. principal
   USA: prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: prɪnsəpl
 1. jog
  1. offender
   USA: ʌ·fe'ndəː· UK: əfendər
  1. delinquent
   USA: dʌ·lɪ'ŋkwʌ·nt UK: dɪlɪŋkwənt
 2. jog
  1. culprit
   USA: kʌ'lprʌ·t UK: kʌlprɪt
tettest kiadnikif
  1. deliver up
   USA: dʌ·lɪ'vəː· ʌ'p UK: dɪlɪvər ʌp
tetteti
  1. simulate
   USA: sɪ'myʌ·leɪ"t UK: sɪmjʊleɪt
  1. sham
   USA: ʃæ'm UK: ʃæm
  1. sham
   USA: ʃæ'm UK: ʃæm
  1. átv put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. pretend
   USA: priː·te'nd UK: prɪtend
  1. Betegnek tettette magát, hogy ne kelljen suliba mennie.
    1. He pretended to be ill, so he should not go to school.
  1. feign
   USA: feɪ'n UK: feɪn
  1. counterfeit
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t UK: kaʊntəfɪt
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
  1. affect
   USA: ʌ·fe'kt UK: əfekt
tettet, úgy csinál mintha, szinlelkif
  1. pretend (to do)
   USA: priː·te'nd tʌ· duː' UK: prɪtend tuː duː
tettetettmn
  1. theatrical
   USA: θiː·æ'trɪ·kʌ·l UK: θɪætrɪkl
  1. shammed
   UK: ʃæmd
  1. insincere
   USA: ɪ"nsɪ·nsɪ'r UK: ɪnsɪnsɪər
  1. feigned
   USA: feɪ'nd UK: feɪnd
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. assumed
   USA: ʌ·suː'md UK: əsjuːmd
tettetett bánatkif
  1. counterfeit grief
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t griː'f UK: kaʊntəfɪt griːf
tetteti magáti
  1. simulate
   USA: sɪ'myʌ·leɪ"t UK: sɪmjʊleɪt
  1. feign
   USA: feɪ'n UK: feɪn
  1. dissemble oneself
   USA: dɪ"se'mbʌ·l wʌ"nse'lf UK: dɪsembl wʌnself
tettetésfn
  1. simulation
   USA: sɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: sɪmjʊleɪʃn
  1. sham
   USA: ʃæ'm UK: ʃæm
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. grimace
   USA: grɪ'mʌ·s UK: grɪmeɪs
  1. feint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. dissimulation
   UK: dɪsɪmjʊleɪʃn
  1. counterfeit
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t UK: kaʊntəfɪt
  1. blind
   USA: blaɪ'nd UK: blaɪnd
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
  1. affectation
   USA: æ"fe·kteɪ'ʃʌ·n UK: æfekteɪʃn
tettetőfn
  1. simulator
   USA: sɪ'myʌ·leɪ"təː· UK: sɪmjʊleɪtər
  1. pretender
   USA: priː·te'ndəː· UK: prɪtendər
  1. counterfeiter
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"təː· UK: kaʊntəfɪtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása