COVID-19 Fight
Összesen 100 találat 2 szótárban. Részletek
thoughtfn USA: θɔː't UK: θɔːt
  1. All other topics sank into insignificance and passed out of men's thoughts and interest.
    1. Minden egyéb téma háttérbe szorult és kívül rekedt az emberek gondolkodásán és érdeklődésén.
  1. I blush at the very thought!
    1. Még a puszta gondolatára is pirulok!
  1. But the grandmother saw what was in his thoughts.
    1. De a nagymama kitalálta a szándékát.
thoughtfullmn
thoughtfullyhsz USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
thoughtfulnessfn USA: θɔː'tfʌ·lnʌ·s UK: θɔːtfəlnəs
thoughtlessmn USA: θɔː'tlʌ·s UK: θɔːtləs
thought-readerfn
thought-readingfn
thoughts / have second -kif USA: θɔː'ts hæ'v se'kʌ·n UK: θɔːts hæv sɪkɔnd
lurking thoughtkif USA: ləː'kɪ·ŋ θɔː't UK: ləːkɪŋ θɔːt
take thoughtkif USA: teɪ'k θɔː't UK: teɪk θɔːt
i thought as muchkif USA: aɪ' θɔː't e'z mʌ'tʃ UK: aɪ θɔːt əz mʌtʃ
a thought betterkif USA: eɪ' θɔː't be'təː· UK: eɪ θɔːt betər
take thought forkif USA: teɪ'k θɔː't frəː· UK: teɪk θɔːt fəː
high thoughtskif USA: haɪ' θɔː'ts UK: haɪ θɔːts
my thoughts are in a whirlkif USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
have thoughts of doing sgi
one's thoughts run on sgkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása