COVID-19 Fight
Összesen 45 találat 9 szótárban. Részletek
tisztviselőfn
  1. India wallah
   UK: wɔlə
  1. walla
   USA: wɔː'lʌ· UK: wɔlə
  1. official
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·l UK: əfɪʃl
  1. officer
   USA: ɔː'fʌ·səː· UK: ɔfɪsər
  1. office-holder
   USA: ɔː'fʌ·shoʊ"ldəː· UK: ɔfɪshoʊldə
  1. functionary
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·ne"riː· UK: fʌŋkʃŋəriː
  1. employee
   USA: ʌ·mplɔɪ'iː· UK: emplɔɪiː
  1. clerk
   USA: kləː'k UK: klɑk
tisztviselőnőfn
  1. office girl
   USA: ɔː'fʌ·s gəː'l UK: ɔfɪs gəːl
alárendelt tisztviselőfn
  1. underling
   USA: ʌ'ndəː·lɪ·ŋ UK: ʌndəlɪŋ
bírósági tisztviselőkif
  1. marshal
   USA: mɔ'rʃʌ·l UK: mɑʃl
kezdő tisztviselőfn
  1. junior clerk
   USA: ʤuː'nyəː· kləː'k UK: ʤuːnɪər klɑk
ügyintéző tisztviselőkif
  1. official in charge
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·l ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: əfɪʃl ɪn tʃɑʤ
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)kif
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
szerződő tisztviselő (eu)kif
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
hivatalban levő; tisztviselőmn
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
igaszságszolgáltatás első tisztviselője (rómában)fn
  1. praetor
   USA: priː'təː· UK: priːtər
igazságszolgáltatás első tisztviselője (rómában)fn
  1. pretor
   UK: priːtər
angolul írni tudó indiai tisztviselőfn
  1. baboo
   UK: bɑbuː
Project Authorising Officer - projektengedélyező tisztviselő (EU)kif
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)kif
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
tisztviselőfn
 1. férfi
  1. r Beamte
   1. többes szám:
   2. Beamten
   1. birtokos eset:
   2. Beamten
tisztviselőfn
  1. r Magistrat
   magɪs'traːt
   1. többes szám:
   2. Magistrate
   1. birtokos eset:
   2. Magistrates
   3. Magistrats
tisztviselőnőfn
  1. e Beamtin
   1. többes szám:
   2. Beamtinnen
   1. birtokos eset:
   2. Beamtin
tisztviselőfn
tisztviselőnincs
tisztviselőfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása