tolakodómn
  1. átv shrill
   USA: ʃrɪ'l UK: ʃrɪl
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
  1. obtrusive
   USA: ʌ·btruː'sɪ·v UK: əbtruːsɪv
  1. meddlesome
   USA: me'dʌ·lsʌ·m UK: medlsəm
  1. meddler
   UK: medlər
  1. intrusive
   USA: ɪ"ntruː'sɪ·v UK: ɪntruːsɪv
  1. intruder
   USA: ɪ"ntruː'dəː· UK: ɪntruːdər
  1. indiscreet
   USA: ɪ"ndʌ·skriː't UK: ɪndɪskriːt
  1. importunate
   UK: ɪmpɔːtʃʊnət
  1. bumptious
   UK: bʌmpʃəs
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
tolakodó emberfn
  1. waylayer
   UK: weɪleɪə
tolakodó koldusfn
  1. deadbeat
   USA: de'dbiː"t UK: dedbiːt
tolakodó személyfn
  1. biz leech
   USA: liː'tʃ UK: liːtʃ
  1. busybody
   UK: bɪzɪbɔdiː
tolakodóan kíváncsimn
  1. szl nosy
   USA: noʊ'ziː· UK: noʊziː
  1. inquisitorial
   UK: ɪnkwɪzɪtɔːrɪəl
tolakodóan unalmas emberfn
  1. biz bore
   USA: bɔː'r UK: bɔːr
nem tolakodómn
  1. unobtrusive
   USA: ʌ"nʌ·btruː'sɪ·v UK: ʌnəbtruːsɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása