COVID-19 Fight
Összesen 86 találat 11 szótárban. Részletek
toldi
 1. épít
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
toldalékfn
  1. tail-piece
   UK: teɪlpiːs
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
  1. pendant
   USA: pe'ndʌ·nt UK: pendənt
  1. elongation
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n UK: iːlɔŋgeɪʃn
 1. épít
  1. ell
   USA: e'l UK: el
  1. codicil
   UK: koʊdɪsɪl
  1. appendix, appendices
   UK: əpendɪks əpendɪsiːz
  1. appendage
   USA: ʌ·pe'ndɪ·ʤ UK: əpendɪʤ
  1. annexe
   UK: æneks
  1. affix
   USA: ʌ·fɪ'ks UK: əfɪks
toldaléképületfn
  1. US wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
  1. annexe
   UK: æneks
  1. annex
   USA: ʌ·ne'ks UK: əneks
toldalék épületrészfn
 1. épít
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
toldalékkénthsz
  1. expletively
   UK: ekspliːtɪvliː
toldaléktetőfn
 1. épít
  1. penthouse
   USA: pe'nthaʊ"s UK: penthaʊs
toldásfn
 1. infor
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
  1. elongation
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n UK: iːlɔŋgeɪʃn
toldatfn
  1. rider
   USA: raɪ'dəː· UK: raɪdər
toldoz-foltoz/beéri a régivel iskif
  1. make do and mend
   USA: meɪ'k duː' ʌ·nd me'nd UK: meɪk duː ənd mend
toldozott-foldozott kinézésfn
  1. patchiness
   UK: pætʃɪnəs
horogzsinór toldalékafn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
utótag; toldalék; ragfn
  1. suffix
   USA: sʌ'fɪ·ks UK: sʌfɪks
(telefon) mellék; toldalékfn
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
toldalékfn
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
  1. e Verlängerung
   1. többes szám:
   2. Verlängerungen
   1. birtokos eset:
   2. Verlängerung
  1. r Nachtrag
   'naːxtraːk
   1. birtokos eset:
   2. Nachtrages
   3. Nachtrags
 1. épít faip
  1. rég e Auslage
   1. többes szám:
   2. Auslagen
   1. birtokos eset:
   2. Auslage
 2. műsz
  1. r Aufsatz
   1. birtokos eset:
   2. Aufsatzes
  1. r Ansatz
   'anzats
  1. r Anhang
   1. birtokos eset:
   2. Anhangs
toldásfn
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
  1. r Ansatz
   'anzats
  1. r Anbau
   1. többes szám:
   2. Anbauten
   1. birtokos eset:
   2. Anbaues
   3. Anbaus
toldás, pótlás, kiegészítésfn
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
toldatfn
  1. e Verlängerung
   1. többes szám:
   2. Verlängerungen
   1. birtokos eset:
   2. Verlängerung
  1. r Aufsatz
   1. birtokos eset:
   2. Aufsatzes
toldaléképületfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása