COVID-19 Fight
Összesen 9 találat 5 szótárban. Részletek
továbbításfn
  1. transmission
   USA: træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: trænzmɪʃn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
továbbításfn
  1. e Weiterleitung
   1. birtokos eset:
   2. Weiterleitung
továbbításnincs
továbbításfn
továbbítás fejjelnincs
kifejtett márványtömb továbbítása csúszdán / csúsztatópályánnincs
csővezeték, vezetékhálózat folyadékok továbbításáranincs
továbbítási formátum
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása