Összesen 42 találat 9 szótárban. Részletek
továbbíti
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. tick out
   USA: tɪ'k aʊ't UK: tɪk aʊt
  1. send on
   USA: se'nd ɔ'n UK: send ɔn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. propagate
   USA: prɔ'pʌ·geɪ"t UK: prɔpəgeɪt
  1. pass on
   USA: pæ's ɔ'n UK: pɑs ɔn
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. Minden levelet továbbítok az új címedre.
    1. I will forward any mail to your new address.
  1. convey
   USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
továbbítandói
  1. be forwarded
   USA: biː· fɔː'rwəː·dʌ·d UK: biː fɔːwədɪd
továbbítanii
  1. send on
   USA: se'nd ɔ'n UK: send ɔn
továbbításfn
  1. transmission
   USA: træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: trænzmɪʃn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
csővezetéken továbbíti
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
szemaforral továbbíti
  1. semaphore
   UK: seməfɔːr
telefonon továbbíti
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
kérem továbbítanikif
  1. forward please
   USA: fɔː'rwəː·d pliː'z UK: fɔːwəd pliːz
képtávírón továbbított képfn
  1. telephotograph
   UK: telɪfoʊtəgrɑf
légi úton továbbítottmn
  1. airborne
   USA: e'rbɔː"rn UK: eəbɔːn
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREkif
továbbíti
 1. sp
  1. labdát abspielen
továbbíti
  1. vmit vkit abfertigen
   'apfɛɐtɪgən
továbbíti
továbbításfn
  1. e Weiterleitung
   1. birtokos eset:
   2. Weiterleitung
továbbíti
továbbíti
  1. przekazać
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przekażę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przekaże
   1. lásd még:
  2. przekazywać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przekazuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przekazuje
   1. lásd még:
továbbítófn
továbbítnincs
  1. trasmettere
   trasméttere
 1. fiz műsz
  1. imprimere
   imprímere
 2. ügyet jog
  1. demandare
   amelyik hatósághoz: a
 3. jog
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása