COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
továbbimn
  1. other
   USA: ʌ'ðəː· UK: ʌðər
  1. more / any -
   USA: mɔː'r e'niː· UK: mɔːr eniː
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  2. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  1. ritk farther
   USA: fɔ'rðəː· UK: fɑðər
  1. additional
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·l UK: ədɪʃənl
  1. A további plenáris ülésszakokat Brüsszelben tartják.
    1. The periods of additional plenary sessions shall be held in Brussels.
továbbiakbanhsz
  1. henceforward
   UK: hensfɔːwəd
további értesítésigkif
  1. until further notice
   USA: ʌ·ntɪ'l fəː'ðəː· noʊ'tʌ·s UK: ʌntɪl fəːðər noʊtɪs
további vitának elejét veszikif
  1. close the door on
   USA: kloʊ'z ðiː· dɔː'r ɔ'n UK: kloʊz ðiː dɔːr ɔn
a továbbiakbanhsz
  1. henceforth
   USA: he'nsfɔː'rθ UK: hensfɔːθ
néhány további példakif
  1. a few other examples
   USA: eɪ' fyuː' ʌ'ðəː· ɪ·gzæ'mpʌ·lz UK: eɪ fjuː ʌðər ɪgzɑmplz
'far' középfok: továbbimn
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
ezentúl, a továbbiakbanfn
  1. hereafter
   USA: hɪ·ræ'ftəː· UK: hɪərɑftər
lemond a további kutatásról vki utáni
  1. give sy up for lost
   USA: gɪ'v saɪ' ʌ'p frəː· lɔː'st
projektum, léttesítmény - A Phare terminológiában a programok első fokú alprogramjainak elnevezése, amelyek számos további alprojektekre oszlanak. (PHARE)fn
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
továbbimn
  1. Weitere
   'vaɪtərə
  1. weiter
   'vaɪtɐ
további intézkedésigkif
  1. bis auf weiteres
   'bɪs 'aʊf 'vaɪtərəs
a továbbiakbanhsz
  1. im weiteren verfolg
   'ɪm 'vaɪtərən fɛɐ'fɔlk
  1. ferner
   'fɛɐnɐ
minden további nélkülkif
  1. ohne weiteres
   'oːnə 'vaɪtərəs
továbbinincs
továbbinincs
további haladékot adnincs
további halogatás nélkülnincs
további jó munkát!nincs
további jó napot!nincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása