Összesen 56 találat 8 szótárban. Részletek
tréfafn
  1. waggery
   UK: wægəriː
  1. biz story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. biz spree
   USA: spriː' UK: spriː
  1. sport
   USA: spɔː'rt UK: spɔːt
  1. skylarking
   UK: skaɪlɑkɪŋ
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. pleasantry
   USA: ple'zʌ·ntriː· UK: plezntriː
  1. play
   USA: pleɪ' UK: pleɪ
  1. monkeyshine
   UK: mʌŋkiːʃaɪn
  1. lark
   USA: lɔ'rk UK: lɑk
  1. kid
   USA: kɪ'd UK: kɪd
  1. joke
   USA: ʤoʊ'k UK: ʤoʊk
  1. jocularity
   UK: ʤɔkjʊlærɪtiː
  1. jest
   USA: ʤe'st UK: ʤest
  1. irod jape
   UK: ʤeɪp
  1. hoax
   USA: hoʊ'ks UK: hoʊks
  1. biz have
   USA: hæ'v UK: hæv
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. fun
   USA: fʌ'n UK: fʌn
  1. freak
   USA: friː'k UK: friːk
  1. drollery
   UK: drɔləriː
  1. rég droll
   USA: droʊ'l UK: droʊl
  1. biz cod
   USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
tréfacsinálófn
  1. prankster
   USA: præ'ŋkstəː· UK: præŋkstəː
  1. harlequin
   USA: hɔ'rlʌ·kwʌ·n UK: hɑlɪkwɪn
tréfa tárgyakif
  1. subject for jokes
   USA: sʌ'bʤɪ·kt frəː· ʤoʊ'ks UK: səbʤekt fəː ʤoʊks
durva/otromba tréfakif
  1. practical joke
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l ʤoʊ'k UK: præktɪkl ʤoʊk
durva tréfafn
  1. practical joke
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l ʤoʊ'k UK: præktɪkl ʤoʊk
  1. horseplay
   USA: hɔː'rspleɪ" UK: hɔːspleɪ
elavult tréfafn
  1. chestnut
   USA: tʃe'stnʌ"t UK: tʃesnʌt
hagyományos tréfakif
  1. standing joke
   USA: stæ'ndɪ·ŋ ʤoʊ'k UK: stændɪŋ ʤoʊk
jóindulatú tréfafn
  1. josh
   USA: ʤɔ'ʃ UK: ʤɔʃ
kis tréfakif
  1. trifling jest
   USA: traɪ'flɪ·ŋ ʤe'st UK: traɪflɪŋ ʤest
ostoba tréfafn
  1. caper
   USA: keɪ'pəː· UK: keɪpər
otromba tréfafn
rossz tréfafn
  1. mischief
   USA: mɪ'stʃʌ·f UK: mɪstʃɪf
sértő tréfafn
  1. jeer
   USA: ʤɪ'r UK: ʤɪər
trükk, tréfafn
  1. trick
   USA: trɪ'k UK: trɪk
a tréfa kedvéértkif
  1. for fun
   USA: frəː· fʌ'n UK: fəː fʌn
csak tréfa voltkif
  1. it was only for a cod
   USA: ʌ·t wʌ·z oʊ'nliː· frəː· eɪ' siː'oʊ'diː' UK: ɪt wɔz oʊnliː fəː eɪ kɔd
ez nem tréfakif
  1. that's going beyond a joke
   UK: ðəts goʊɪŋ bɪjɔnd eɪ ʤoʊk
ez már nem tréfakif
  1. that is going beyond a joke
   USA: ðʌ·t ʌ·z goʊ'ʌ·n biː"ɔː'nd eɪ' ʤoʊ'k UK: ðət ɪz goʊɪŋ bɪjɔnd eɪ ʤoʊk
tréfafn
  1. r Witz
   'vɪts
   1. többes szám:
   2. Witze
   1. birtokos eset:
   2. Witzes
  1. r Ulk
   'ʊlk
   1. többes szám:
   2. Ulke
   1. birtokos eset:
   2. Ulkes
   3. Ulks
  1. r Streich
   'ʃtraɪç
   1. többes szám:
   2. Streiche
   1. birtokos eset:
   2. Streiches
   3. Streichs
  1. r Spaß
   1. birtokos eset:
   2. Spaßes
  1. Schwank
   'ʃvaŋk
  1. s Schnippchen
   'ʃnɪpçən
   1. többes szám:
   2. Schnippchen
   1. birtokos eset:
   2. Schnippchens
  1. s Scherzwort
   1. többes szám:
   2. Scherzworte
   1. birtokos eset:
   2. Scherzwortes
   3. Scherzworts
  1. r Scherz
   'ʃɛɐts
   1. többes szám:
   2. Scherze
   1. birtokos eset:
   2. Scherzes
  1. e Posse
   'pɔsə
   1. többes szám:
   2. Possen
   1. birtokos eset:
   2. Posse
  1. r Jux
   'ʝʊks
   1. többes szám:
   2. Juxe
   1. birtokos eset:
   2. Juxes
 1. film szính
  1. r Gag
   'gɛk
   1. többes szám:
   2. Gags
   1. birtokos eset:
   2. Gags
  1. r Fez
   'feːs
   1. birtokos eset:
   2. Fezes
tréfacsinálófn
  1. r Witzbold
   'vɪtsbɔlt
   1. többes szám:
   2. Witzbolde
   1. birtokos eset:
   2. Witzboldes
   3. Witzbolds
  1. r Unterhalter
   ʊntɐ'haltɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása