COVID-19 Fight
trackfn USA: træ'k UK: træk
   1. No doubt: the shoes of the engineer fitted the tracks exactly.
     1. Semmi kétség: a mérnök cipője pontosan beleillett a lábnyomokba.
  1. rep
  1. He is very difficult to move from the beaten track.
    1. Nagyon nehéz őt a kitaposott ösvényről letéríteni.
  2. All this was done last night, and I have counted seventy tracks crossing the river.
    1. Ez mind ma éjszaka történt - és hetven csapást számláltam össze, ami keresztezi a folyót.
  1. To be back on the track.
    1. Visszatért/Visszazökkent a normális/régi kerékvágásba.
  1. vasút
  2. vasút
  1. Police found tyre tracks in the mud not far from the place where the accident had happened.
    1. A rendőrség keréknyomokat talált a sárban nem messze a baleset helyszínétől.
  2. In international running races eight tracks must be provided for the competitors.
    1. A nemzetközi futóversenyeken nyolc sávot kell biztosítani a versenyzők számára.
  3. The train left the track, but luckily noone was injured.
    1. A vonat lefutott a sínről, de szerencsére senki sem sérült meg.
  4. His new album includes ten tracks, of which two had been previously unreleased.
    1. Új albuma tíz számot tartalmaz, melyek közül kettő most jelenik meg először.
  5. People living in the track of the hurricane have been advised to leave their homes until it has passed.
    1. Megkérték azokat, akiknek a hurrikán útjában van házuk, hagyják el otthonaikat a hurrikán elvonulásáig.
  1. To be on track.
    1. Sínen van.
tracki tsi USA: træ'k UK: træk
   1. It's difficult to track an animal at night.
     1. Nehéz éjszaka követni egy állatot.
 1. US
track and fieldfn USA: træ'k ʌ·nd fiː'ld UK: træk ənd fiːld
track and field eventskif USA: træ'k ʌ·nd fiː'ld iː·ve'nts UK: træk ənd fiːld ɪvents
track downi tsi USA: træ'k daʊ'n UK: træk daʊn
track eventsfn fn USA: træ'k iː·ve'nts UK: træk ɪvents
track suitfn USA: træ'k suː't UK: træk suːt
trackagefn USA: træ'kɪ·ʤ UK: trækeɪʤ
track-and-field eventsfn
trackingfn USA: træ'kɪ·ŋ UK: trækɪŋ
track-racingfn
tracksfn USA: træ'ks UK: træks
track-suitfn
tracksuitfn
track-suitmn
tracksuitmn
track-watchmanfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása