COVID-19 Fight
tradefn USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. I had a new trade now, and plenty of business in it.
    1. Így tehát új foglalkozásra tettem szert, s ez rengeteg munkát rakott a vállamra.
  2. the catering trade
    1. vendéglátóipar
  3. Some of them quitted the country, others abandoned the trade.
    1. Egyesek búcsút mondtak a vidéknek, mások búcsút mondtak a mesterségnek.
  4. I visit all the major trade fairs and exhibitions in book publishing.
    1. Minden jelentős, a könyvkiadásról szóló szakmai vásáron és kiállításon részt veszek.
  1. Every man must walk/labour in his own calling/trade/ /vocation.
    1. Ki-ki maga mesterségét folytassa.
  1. There is a strong need to promote trade between Member States and third countries.
    1. Szükség van a tagállamok és harmadik országok közötti kereskedelem előmozdítására.
tradei tni USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. This bar would not overlook such a way of extending its trade.
    1. Ez a kocsma biztosan nem siklik el egy ilyen forgalmat növelő lehetőség fölött.
trade agreementkif USA: treɪ'd ʌ·griː'mʌ·nt UK: treɪd əgriːmənt
trade associationfn USA: treɪ'd ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: treɪd əsoʊsɪeɪʃn
trade cardfn USA: treɪ'd kɔ'rd UK: treɪd kɑd
trade in sti USA: treɪ'd ɪ'n seɪ'nt
trade occaskif
trade registerkif USA: treɪ'd re'ʤʌ·stəː· UK: treɪd reʤɪstər
trade schoolfn USA: treɪ'd skuː'l UK: treɪd skuːl
trade secretfn USA: treɪ'd siː'krʌ·t UK: treɪd siːkrɪt
trade sg for sgi
trade sy down the riveri USA: treɪ'd saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vəː·
trade sy down the riveti USA: treɪ'd saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vʌ·t
trade unionfn USA: treɪ'd yuː'nyʌ·n UK: treɪd juːnɪən
trade with syi USA: treɪ'd wʌ·ð saɪ'
trade-markfn USA: treɪ'dmɔ"rk UK: treɪdmɑk
trademarki tsi USA: treɪ'dmɔ"rk UK: treɪdmɑk
trade-namefn UK: treɪdneɪm
trade-offfn USA: treɪ'dɔː"f UK: treɪdɔːf
trade-pricefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása