COVID-19 Fight
tudósmn
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. scientist
   USA: saɪ'ʌ·ntʌ·st UK: saɪəntɪst
  1. scholarly
   USA: skɔ'ləː·liː· UK: skɔləliː
  1. scholar
   USA: skɔ'ləː· UK: skɔlər
  1. savant
   USA: sʌ·vɔ'nt UK: sævənt
  1. pundit
   USA: pʌ'ndʌ·t UK: pʌndɪt
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
  1. rég clerkly
  1. bookman
   USA: bʊ'kmʌ·n UK: bʊkmən
tudós emberfn
  1. literate
   USA: lɪ'təː·ʌ·t UK: lɪtərət
 1. vall
  1. rég clerk
   USA: kləː'k UK: klɑk
tudós pályakif
  1. learned profession
   USA: ləː'nʌ·d prʌ·fe'ʃʌ·n UK: ləːnɪd prəfeʃn
tudóscsábításfn
tudóshoz méltatlanmn
  1. unscholarly
   UK: ʌnskɔləliː
tudóshoz nem méltómn
  1. unscholarly
   UK: ʌnskɔləliː
tudósitásfn
  1. commentary
   USA: kɔ'mʌ·nte"riː· UK: kɔməntriː
tudósitó; levelezö; üzletfélfn
  1. correspondent
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nt UK: kɔrɪspɔndənt
tudósokfn
  1. bookmen
   UK: bʊkmən
tudósíti
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Amikor ezek a hírek a lapokban megjelentek, már ismét Washingtonban voltam.
    1. At the time when the newspapers were filled with these reports, I was again in Washington.
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Egy különleges tudósítást láthatnak a koronázási szertartásról.
    1. This is a special report on the coronation ceremony. (TV)
  2. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
  1. inform sy
   USA: ɪ"nfɔː'rm saɪ'
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
tudósításfn
  1. tidings
   USA: taɪ'dɪ·ŋz UK: taɪdɪŋz
  1. biz story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
  2. Egy különleges tudósítást láthatnak a koronázási szertartásról.
    1. This is a special report on the coronation ceremony. (TV)
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
  1. coverage
   USA: kʌ'vrʌ·ʤ UK: kʌvərɪʤ
  1. advertising
   USA: æ'dvəː·taɪ"zɪ·ŋ UK: ædvətaɪzɪŋ
tudósítás szerintkif
  1. as per advice
   USA: e'z pəː' ʌ·dvaɪ's UK: əz pəːr ədvaɪs
tudósítófn
  1. reporter
   USA: rʌ·pɔː'rtəː· UK: rɪpɔːtər
  1. informant
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·nt UK: ɪnfɔːmənt
  1. correspondent
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nt UK: kɔrɪspɔndənt
  1. advertising
   USA: æ'dvəː·taɪ"zɪ·ŋ UK: ædvətaɪzɪŋ
hindu tudósfn
  1. pundit
   USA: pʌ'ndʌ·t UK: pʌndɪt
kristálytan tudósafn
  1. crystallographer
   USA: krɪ"stʌ·lɔ'grʌ·fəː· UK: krɪstəlɔgrəfə
(be)jelent, tudósit, beszámolkif
jelentés, tudósitás, riportkif
vmilyen újság tudósítójai
  1. report for a newspaper
   USA: rʌ·pɔː'rt frəː· eɪ' nuː'zpeɪ"pəː· UK: rɪpɔːt fəː eɪ njuːspeɪpər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása