COVID-19 Fight
Összesen 36 találat 8 szótárban. Részletek
tudatlan3
  1. untutored
   UK: ʌntjuːtəd
  1. unscholarly
   UK: ʌnskɔləliː
  1. unknowing
   USA: ʌ·nnoʊ'ɪ·ŋ UK: ʌnnoʊɪŋ
  1. opaque
   USA: oʊ·peɪ'k UK: oʊpeɪk
  1. not to know beans
   USA: nɔ't tʌ· noʊ' biː'nz UK: nɔt tuː noʊ biːnz
  1. ignorant
   USA: ɪ'gnəː·ʌ·nt UK: ɪgnərənt
  1. dunce
   UK: dʌns
  1. blind
   USA: blaɪ'nd UK: blaɪnd
tudatlan ember1
  1. ignoramus
   USA: ɪ"gnəː·eɪ'mʌ·s UK: ɪgnəreɪməs
 1. 6|1 6|1
  1. 6|1 6|1 bushwhacker
   UK: bʊʃwækər
tudatlanság1
  1. ignorance
   USA: ɪ'gnəː·ʌ·ns UK: ɪgnərəns
  1. crassitude
   UK: kræsɪtjuːd
tudatlanságban lévő3
  1. benighted
   USA: bʌ·naɪ'tʌ·d UK: bɪnaɪtɪd
tudatlanság következtében13
  1. through ignorance
   USA: θruː' ɪ'gnəː·ʌ·ns UK: θruː ɪgnərəns
tudatlan, tájékozatlan, buta3
  1. ignorant
   USA: ɪ'gnəː·ʌ·nt UK: ɪgnərənt
tudatlanul4
  1. unknowingly
   USA: ʌ·nnoʊ'ɪ·ŋliː· UK: ʌnnoʊɪŋliː
egészen tudatlan13
  1. not to know a from b
   USA: nɔ't tʌ· noʊ' eɪ' fəː·m biː'
boldog tudatlanság13
  1. fool's paradise
   USA: fuː'lz pe'rʌ·daɪ"s UK: fuːlz pærədaɪs
hajmeresztő tudatlanság13
  1. monumental ignorance
   USA: mɔ"nyʌ·me'nʌ·l ɪ'gnəː·ʌ·ns UK: mɔnjʊmentl ɪgnərəns
a tudatlanság feneketlen mélységei13
  1. unplumbed depths of ignorance
   UK: ʌnplʌmd depθs ɔv ɪgnərəns
elemi, kezdeti fokon lévő, alapvető, tudatlan, elemi tudással sem rendelkező1
  1. abecedarian
   UK: eɪbiːsiːdeərɪən
tudatlan3
  1. unwissend
   'ʊnvɪsənt
  1. unkundig
   'ʊnkʊndɪç
tudatlanság1
  1. e Unwissenheit
   'ʊnvɪsənhaɪt
   1. többes szám:
   2. Unwissenheiten
   1. birtokos eset:
   2. Unwissenheit
  1. e Ignoranz
   ɪgno'rants
   1. birtokos eset:
   2. Ignoranz
  1. e Bewusstlosigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Bewusstlosigkeit
tudatlanság1
  1. e Unkenntnis
   'ʊnkɛntnɪs
   1. birtokos eset:
   2. Unkenntnis
tudatlanfn
  1. átv n buse
  1. átv n bourrique
tudatlanmn
tudatlanságfn
tudatlan
tudatlanság
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása