COVID-19 Fight
utánozi
  1. biz take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. simulate
   USA: sɪ'myʌ·leɪ"t UK: sɪmjʊleɪt
  1. pattern
   USA: pæ'təː·n UK: pætn
  1. Mindenben utánozza a nővérét.
    1. She patterns herself on her big sister.
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
  1. mimic
   USA: mɪ'mɪ·k UK: mɪmɪk
  1. imitate
   USA: ɪ'mʌ·teɪ"t UK: ɪmɪteɪt
  1. hit off
   USA: hɪ't ɔː'f UK: hɪt ɔf
  1. follow suit
   USA: fɔ'loʊ· suː't UK: fɔloʊ suːt
  1. counterfeit
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t UK: kaʊntəfɪt
  1. ape
   USA: eɪ'p UK: eɪp
utánoz vkiti
  1. follow suit
   USA: fɔ'loʊ· suː't UK: fɔloʊ suːt
utánozhatatlanmn
  1. matchless
   UK: mætʃləs
  1. inimitable
   USA: ɪ"nɪ'mʌ·tʌ·bʌ·l UK: ɪnɪmɪtəbl
utánozásfn
  1. simulation
   USA: sɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: sɪmjʊleɪʃn
  1. imitation
   USA: ɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪmɪteɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása