COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 8 szótárban. Részletek
utódfn
  1. successor
   USA: sʌ·kse'səː· UK: səksesər
 1. jog
  1. privy
   USA: prɪ'viː· UK: prɪviː
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
utódfn
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. progeny
   USA: prɔ'ʤʌ·niː· UK: prɔʤəniː
  1. offspring
   USA: ɔː'fsprɪ"ŋ UK: ɔfsprɪŋ
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. descendant
   USA: dʌ·se'ndʌ·nt UK: dɪsendənt
  1. átv chip
   USA: tʃɪ'p UK: tʃɪp
utódlásfn
  1. succession
   USA: sʌ·kse'ʃʌ·n UK: səkseʃn
utódlási jogfn
 1. jog
  1. reversion
   USA: rɪ·vəː'ʒʌ·n UK: rɪvəːʃn
utód nélkülimn
  1. issueless
   USA: ɪ'ʃuː·lʌ·s UK: ɪʃuːles
utódokfn
  1. succession
   USA: sʌ·kse'ʃʌ·n UK: səkseʃn
  1. posterity
   USA: pɔ·ste'rʌ·tiː· UK: pɔsterɪtiː
  1. posteriors
   UK: pɔstɪərɪəz
utód(ok)fn
  1. progeny
   USA: prɔ'ʤʌ·niː· UK: prɔʤəniː
utódokat hoz világrai
  1. pej spawn
   USA: spɔ'n UK: spɔːn
utódok nélkülimn
  1. rég sireless
   UK: saɪəles
utód-ok (növ)kif
utódfn
  1. r Nachkomme
   1. többes szám:
   2. Nachkommen
   1. birtokos eset:
   2. Nachkommen
  1. r Nachfolger
   1. többes szám:
   2. Nachfolger
   1. birtokos eset:
   2. Nachfolgers
  1. r Hinterbliebene (e)
   hɪntɐ'bliːbənə 'eː
  1. r Ableger
   'apleːgɐ
utódlásfn
utódokfn
  1. e Nachkommenschaft
   1. többes szám:
   2. Nachkommenschaften
   1. birtokos eset:
   2. Nachkommenschaft
  1. e Nachfolgerschaft
   1. többes szám:
   2. Nachfolgerschaften
   1. birtokos eset:
   2. Nachfolgerschaft
utódfn
  1. átv rég h rejeton
  1. ritk h produit
utódlási jogfn
 1. hivatalra stb tört
utódfn
utódállamnincs
utódgondozásnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása