COVID-19 Fight
Összesen 56 találat 9 szótárban. Részletek
utasításfn
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. A telepesek tüstént végrehajtották a mérnök utasításait.
    1. The engineer's orders were instantly carried out.
 1. jog
  1. irod mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. instruction
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪnstrʌkʃn
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. dictation
   USA: dɪ·kteɪ'ʃʌ·n UK: dɪkteɪʃn
  1. cue
   USA: kyuː' UK: kjuː
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
utasítás nélkülmn
utasítás szerintkif
  1. as directed
   USA: e'z diː·re'ktʌ·d UK: əz dɪrektɪd
utasítást adi
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
utasítást adó jelzőtáblakif
  1. mandatory sign
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· saɪ'n UK: mændətriː saɪn
utasítást ad vkinek vmirőli
foglalási utasításkif
  1. warrant of distress
   USA: wɔː'rʌ·nt ʌ·v dɪ"stre's UK: wɔrənt ɔv dɪstres
használati utasításkif
  1. instructions
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·nz UK: ɪnstrʌkʃnz
  1. instruction sheet
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n ʃiː't UK: ɪnstrʌkʃn ʃiːt
  1. directions for use
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nz frəː· yuː'z UK: dɪrekʃnz fəː juːz
  1. book of instruction
   USA: bʊ'k ʌ·v ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: bʊk ɔv ɪnstrʌkʃn
hivatali utasításfn
  1. precept
   USA: priː'se"pt UK: priːsept
rendezői utasításfn
  1. stage direction
   USA: steɪ'ʤ dɪ·re'kʃʌ·n UK: steɪʤ dɪrekʃn
szállítási utasításfn
  1. forwarding instructions
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ ɪ"nstrʌ'kʃʌ·nz UK: fɔːwədɪŋ ɪnstrʌkʃnz
színpadi utasításfn
  1. stage direction
   USA: steɪ'ʤ dɪ·re'kʃʌ·n UK: steɪʤ dɪrekʃn
végrehajtási utasításkif
  1. enacting clause
   USA: e·næ'ktɪ·ŋ klɔː'z UK: ɪnæktɪŋ klɔːz
csökkentett utasításkészletű (processzor)fn
  1. risc
   USA: rɪ'sk
végső utasításokfn
 1. kat
  1. briefing
   USA: briː'fɪ·ŋ UK: briːfɪŋ
végső utasítások megadásafn
 1. kat
  1. briefing
   USA: briː'fɪ·ŋ UK: briːfɪŋ
végrehajtási utasítással ellátottmn
 1. jog
  1. modal
   USA: moʊ'dʌ·l UK: moʊdl
oktatás; útmutató, utasításfn
  1. instruction
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪnstrʌkʃn
komplex (bővített) utasításkészletű (processzor)fn
ajánlattevő számára szóló utasítások (EU)kif
  1. instructions to tenderers
   UK: ɪnstrʌkʃnz tuː tendərəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása