Összesen 455 találat 9 szótárban. Részletek
váll2
  1. 1.1 shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
vállai közé húzza a fejét13
  1. hump up the shoulders
   USA: hʌ'mp ʌ'p ðiː· ʃoʊ'ldəː·z UK: hʌmp ʌp ðiː ʃoʊldəz
vállakozás1
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
vállal2
  1. undertake, -took, -taken
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"k tʊ'k teɪ'kʌ·n UK: ʌndəteɪk tʊk teɪkən
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
  1. 1.1 shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
vállalás1
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
vállalat1
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. 1.2 show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
 1. 656.2|629.5 656.2|629.5
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
 2. 330
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. A Bizottság külső vállalatokat bíz meg a könyvelések éves vizsgálatának elvégzésével.
    1. The Commission shall engage external firms to carry out an annual audit of its accounts.
  1. 6 enterprise
   USA: e'nəː·praɪ"z UK: entəpraɪz
 3. 336|330 336|330
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
 4. 330
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
  1. business undertaking
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: bɪznəs ʌndəteɪkɪŋ
  1. business concern
   USA: bɪ'znʌ·s kʌ·nsəː'n UK: bɪznəs kənsəːn
(vállalat)felvásárlás1
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
  1. A két cég egy lehetséges (vállalat)felvásárlás feltételeiről tárgyal.
    1. The two firms are negotiationg the conditions of a possible acquisition.
  2. A rendszert hagyni kell három percig stabilizálódni, majd meg kell ismételni az adatgyűjtést.
    1. Allow the system to stabilize for three minutes and repeat the data acquisition.
vállalatigazgató1
  1. business manager
   USA: bɪ'znʌ·s mæ'nʌ·ʤəː· UK: bɪznəs mænɪʤər
vállalati nyereségadó előleg2
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
vállalati perspektívák elemzése13
  1. SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
   UK: swɔt ənæləsɪs streŋθs wiːknəsɪz ɔpətjuːnɪtɪz θrets
vállalati szerkezetátalakítás (EU)13
  1. enterprise restructuring
   USA: e'nəː·praɪ"z riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: entəpraɪz riːstrʌktʃərɪŋ
vállalati szerkezetátalakítás (PHARE)13
  1. enterprise restructuring
   USA: e'nəː·praɪ"z riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: entəpraɪz riːstrʌktʃərɪŋ
vállalatközi1
vállalatvezető1
  1. head
   USA: he'd UK: hed
vállalatvezetőség1
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
vállalja a felelősséget13
  1. take responsibility for
   USA: teɪ'k riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· frəː· UK: teɪk rɪspɔnsəbɪlɪtiː fəː
vállalja a kockázatát vminek2
  1. take the risk of
   USA: teɪ'k ðiː· rɪ'sk ʌ·v UK: teɪk ðiː rɪsk ɔv
  1. run the risk of
   USA: rʌ'n ðiː· rɪ'sk ʌ·v UK: rʌn ðiː rɪsk ɔv
vállalja a költségeket13
  1. foot the bill
   USA: fʊ't ðiː· bɪ'l UK: fʊt ðiː bɪl
vállalja a következményeket2
  1. face the music
   USA: feɪ's ðiː· myuː'zɪ·k UK: feɪs ðiː mjuːzɪk
vállalja a következményeket/tartja a hátát/szembenéz a következményekkel13
  1. face the music
   USA: feɪ's ðiː· myuː'zɪ·k UK: feɪs ðiː mjuːzɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása