COVID-19 Fight
Összesen 106 találat 9 szótárban.
szállítmányozási vállalatkif
  1. forwarding agency
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: fɔːwədɪŋ eɪʤənsiː
társaság; vállalatfn
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
társas vállalatkif
  1. joint business
   USA: ʤɔɪ'nt bɪ'znʌ·s UK: ʤɔɪnt bɪznəs
temetkezési vállalatfn
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
beolvasztás [vállalaté]fn
  1. affiliation
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: əfɪlɪeɪʃn
vállalkozás, vállalat, érdekeltség, cég, érdekhálózat, konszerni
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
cég, vállalat; erős, keményfn
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
felszámol (vállalatot)i
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
különválás (pl. vállalatoké)fn
  1. demerger
   USA: diː·məː'ʤəː·
személy- és teherszállító vállalat irodájafn
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
előléptet, elősegít, támogat, (vállalatot) alapíti
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
Small and medium sized companies - kis és közepes méretű vállalatok (EU)kif
vállalatfn
 1. ker
  1. e Unternehmung
   ʊntɐ'neːmʊŋ
   1. többes szám:
   2. Unternehmungen
   1. birtokos eset:
   2. Unternehmung
  1. s Unternehmen
   ʊntɐ'neːmən
  1. r Betrieb
   bə'triːp
   1. többes szám:
   2. Betriebe
   1. birtokos eset:
   2. Betriebes
   3. Betriebs
vállalatirányító, igazgató, gazdasági vezetõkif
  1. der Manager, -s
   'deːɐ 'mɛnɛdʒɐ 'ɛs
vállalatvezetőfn
külkereskedelmi vállalatfn
lapkiadó vállalatfn
nagykereskedelmi vállalatfn
  1. táj e Niederlage
temetkezési vállalatfn
kiadó (cég, vállalat) (Ausztria)fn
  1. r Verlag
   fɛɐ'laːk
   1. birtokos eset:
   2. Verlages
   3. Verlags
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása