Összesen 96 találat 9 szótárban. Részletek
vállalkozásfn
  1. venture
   USA: ve'ntʃəː· UK: ventʃər
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. task
   USA: tæ'sk UK: tɑsk
  1. A párizsi szennycsatorna megásása nem kis munka volt.
    1. The excavation of the sewer of Paris has been no slight task.
  1. biz proposition
   USA: prɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: prɔpəzɪʃn
  1. rég expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
  1. enterprise
   USA: e'nəː·praɪ"z UK: entəpraɪz
vállalkozásba kezdkif
  1. launch out on an enterprise
   USA: lɔː'ntʃ aʊ't ɔ'n ʌ·n e'nəː·praɪ"z UK: lɔːntʃ aʊt ɔn ən entəpraɪz
vállalkozásfejlesztéskif
  1. business development
   USA: bɪ'znʌ·s dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: bɪznəs dɪveləpmənt
vállalkozás, próbálkozásfn
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
vállalkozás, vállalat, érdekeltség, cég, érdekhálózat, konszerni
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
vállalkozás; vállalkozó kedv,szellemi
  1. enterprise
   USA: e'nəː·praɪ"z UK: entəpraɪz
egyszemélyes vállalkozáskif
előnyös vállalkozásfn
  1. biz fat
   USA: fæ't UK: fæt
kereskedelmi vállalkozásfn
  1. trading concern
   USA: treɪ'dɪ·ŋ kʌ·nsəː'n UK: treɪdɪŋ kənsəːn
közös vállalkozáskif
  1. joint undertaking
   USA: ʤɔɪ'nt ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʤɔɪnt ʌndəteɪkɪŋ
merész vállalkozásfn
  1. adventure
   USA: ʌ·dve'ntʃəː· UK: ədventʃər
piszkos vállalkozásfn
  1. bubble scheme
   USA: bʌ'bʌ·l skiː'm UK: bʌbl skiːm
helyi vállalkozásfejlesztési hatóság (EU)kif
  1. local enterprise agency
   USA: loʊ'kʌ·l e'nəː·praɪ"z eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: loʊkl entəpraɪz eɪʤənsiː
helyi vállalkozásfejlesztési hivatal/központ - Magyarországon az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával működő helyi szervezetek. (PHARE)kif
  1. local enterprise agency (LEA)
   USA: loʊ'kʌ·l e'nəː·praɪ"z eɪ'ʤʌ·nsiː· liː' UK: loʊkl entəpraɪz eɪʤənsiː liː
társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok (EU)kif
  1. joint tenders
   USA: ʤɔɪ'nt te'ndəː·z UK: ʤɔɪnt tendəz
társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok (PHARE)kif
  1. joint tenders
   USA: ʤɔɪ'nt te'ndəː·z UK: ʤɔɪnt tendəz
jól jövedelmező vállalkozáskif
  1. a paying concern
   USA: eɪ' peɪ'ɪ·ŋ kʌ·nsəː'n UK: eɪ peɪɪŋ kənsəːn
jól menő vállalkozáskif
  1. going concern
   USA: goʊ'ʌ·n kʌ·nsəː'n UK: goʊɪŋ kənsəːn
folyamatosan sikeres, nyereséges vállalkozásmn
  1. blue-chip
   USA: bluː'tʃɪ"p UK: bluːtʃɪp
vállalkozásfn
  1. s Unternehmen
   ʊntɐ'neːmən
  1. s Unterfangen
   ʊntɐ'faŋən
  1. e Transaktion
   1. többes szám:
   2. Transaktionen
   1. birtokos eset:
   2. Transaktion
 1. kat
  1. átv e Operation
   opəra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Operationen
   1. birtokos eset:
   2. Operation
  1. Beginnen
   bə'gɪnən
  1. e Aktion
   ak'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Aktionen
   1. birtokos eset:
   2. Aktion
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása