COVID-19 Fight
Összesen 62 találat 9 szótárban. Részletek
válságfn
  1. crisis
   USA: kraɪ'sʌ·s UK: kraɪsɪs
válság / -okkif
  1. crisis / crises
   USA: kraɪ'sʌ·s kraɪ'siː·z UK: kraɪsɪs kraɪsiːz
válságosmn
  1. crucial
   USA: kruː'ʃʌ·l UK: kruːʃl
  1. A döntő pillanatban gyors döntést hozott.
    1. At the crucial moment he made a quick decision.
  2. Az olajár meghatározása volt a tárgyalások kritikus pontja.
    1. Fixing oil prices was the crucial point of the negotiations.
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
válságos helyzetfn
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
válságos pillanatfn
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. biz US crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
válság sújtotta vidékfn
  1. distressed area
   USA: dɪ"stre'st e'riː·ʌ· UK: dɪstrest eərɪə
életközepi válságkif
  1. mid-life crisis
   USA: mɪ'dlaɪ"f kraɪ'sʌ·s UK: mɪdlaɪf kraɪsɪs
gazdasági válságfn
  1. slump
   USA: slʌ'mp UK: slʌmp
fellendülés és válságkif
  1. boom and bust
   USA: buː'm ʌ·nd bʌ'st UK: buːm ənd bʌst
'crisis' többesszám: válságokfn
  1. crises
   USA: kraɪ'siː·z UK: kraɪsiːz
válságfn
  1. e Krise
   'kriːzə
   1. többes szám:
   2. Krisen
   1. birtokos eset:
   2. Krise
válsághelyzetfn
  1. e Krise
   'kriːzə
   1. többes szám:
   2. Krisen
   1. birtokos eset:
   2. Krise
válságosmn
  1. kritisch
   'kriːtɪʃ
válságfn
válságosmn
gazdasági válságfn
 1. gazd
  1. n récession
   ritk
válságnincs
válságosnincs
  1. np. stan krytyczny
pénzügyi válságnincs
válságfn
  1. átv tunnel
   h inv
 1. gazd
  1. rég crise
   n
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása