COVID-19 Fight
Összesen 444 találat 9 szótárban. Részletek
váratlan bosszantó esetfn
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
váratlan bosszantó eset/akadályfn
  1. contretemps
   USA: kɔ'ntrʌ·te"mps UK: kɔntrətɔm
váratlan bökkenőfn
  1. biz snag
   USA: snæ'g UK: snæg
váratlan buzgalomfn
  1. sally
   USA: sæ'liː· UK: sæliː
váratlan dologfn
  1. surprise
   USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
váratlan eseményfn
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
váratlan fordulatfn
  1. átv twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
váratlan helyzetfn
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
váratlan leletfn
 1. kat
  1. biz prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
váratlan megrohanásfn
  1. swoop
   USA: swuː'p UK: swuːp
váratlan politikai húzásfn
 1. pol
  1. blitz
   USA: blɪ'ts UK: blɪts
váratlanságfn
  1. suddenness
   USA: sʌ'dʌ·nnʌ·s UK: sʌdnnəs
váratlan szerencsefn
  1. windfall
   USA: wɪ'ndfɔː"l UK: wɪndfɔːl
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. godsend
   USA: gɔ'dse"nd UK: gɔdsend
váratlan támadási
  1. raid
   USA: reɪ'd UK: reɪd
váratlanulhsz
  1. unexpectedly
   USA: ʌ"nɪ·kspe'ktʌ·dliː· UK: ʌnɪkspektɪdliː
  1. unawares
   USA: ʌ"nʌ·we'rz UK: ʌnəweəz
  1. spontaneously
   USA: spɔ·nteɪ'niː·ʌ·sliː· UK: spɔnteɪnɪəsliː
  1. pop
   USA: pɔ'p UK: pɔp
  1. out of the blue
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· bluː' UK: aʊt ɔv ðiː bluː
  1. fortuitously
   UK: fɔːtjuːɪtəsliː
  1. all of a sudden
   USA: ɔː'l ʌ·v eɪ' sʌ'dʌ·n UK: ɔːl ɔv eɪ sʌdn
  1. abruptly
   USA: ʌ·brʌ'ptliː· UK: əbrʌptliː
váratlanul megragadi
  1. jump
   USA: ʤʌ'mp UK: ʤʌmp
váratlanul találkozik vkivel,kif
váratlanul talált (lásd serendipity)mn
  1. serendipitous
   USA: se"rʌ·ndɪ'pʌ·tʌ·s UK: serəndɪpɪtəs
váratlan visszautasításkif
  1. slap in the face
   USA: slæ'p ɪ'n ðiː· feɪ's UK: slæp ɪn ðiː feɪs
várbevételmn
  1. carrying
   USA: kæ'riː·ɪ·ŋ UK: kærɪɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása