COVID-19 Fight
Összesen 444 találat 9 szótárban.
túl sokat vár vmitőli
jótett helyébe jót várjkif
  1. do well and do have well
   USA: duː' we'l ʌ·nd duː' hæ'v we'l UK: duː wel ənd duː hæv wel
nem kell sokáig várnodkif
  1. you need not wait long
   USA: yuː' niː'd nɔ't weɪ't lɔː'ŋ UK: juː niːd nɔt weɪt lɔŋ
amiről az egész város beszélkif
  1. talk of the town
   USA: tɔː'k ʌ·v ðiː· taʊ'n UK: tɔːk ɔv ðiː taʊn
nem sok jót vár tőlekif
  1. take a poor view of
   USA: teɪ'k eɪ' pʊ'r vyuː' ʌ·v UK: teɪk eɪ pʊər vjuː ɔv
  1. take a dim view of
   USA: teɪ'k eɪ' dɪ'm vyuː' ʌ·v UK: teɪk eɪ dɪm vjuː ɔv
várfn
  1. r Kreml
   'krɛməl
   1. birtokos eset:
   2. Kremls
   3. Kreml
  1. Feste
   'fɛstə
vári
  1. warten
   'vaɐtən
  1. táj passen
   'pasən
  1. harren
   'harən
  1. Festung
   'fɛstʊŋ
  1. Burg
   'bʊɐk
várakozásfn
  1. e Erwartung
   ɛɐ'vaɐtʊŋ
  1. r Aufenthalt
   'aʊfənthalt
   1. többes szám:
   2. Aufenthalte
   1. birtokos eset:
   2. Aufenthaltes
   3. Aufenthalts
várakozási időfn
várakozásteljesmn
várakoziki
  1. warten
   'vaɐtən
várakozvahsz
váratlan eseményfn
  1. r Zwischenfall
   'tsvɪʃənfal
váratlanulhsz
várfalfn
  1. r Wall
   'val
   1. birtokos eset:
   2. Walles
   3. Walls
várhatói
várható időjárásfn
várj egy kicsit !kif
  1. wart' ein Weilchen !
   'vaːɐt 'aɪn 'vaɪlçən
várnagyfn
 1. tört
  1. r Vogt
   'foːkt
   1. birtokos eset:
   2. Vogtes
   3. Vogts
  1. r Kastellan
   kastɛ'laːn
   1. többes szám:
   2. Kastellane
   1. birtokos eset:
   2. Kastellans
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása