COVID-19 Fight
Összesen 110 találat 9 szótárban. Részletek
vázfn
 1. épít
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. shell
   USA: ʃe'l UK: ʃel
  1. frustule
   UK: frʌstjuːl
  1. framework
   USA: freɪ'mwəː"k UK: freɪmwəːk
 2. kat
  1. chassis
   USA: tʃæ'siː· UK: ʃæsiː
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
vázafn
  1. vase
   USA: vɔ'z UK: vɑz
vázizomzatkif
  1. skeletal muscles
   USA: ske'lʌ·tʌ·l mʌ'sʌ·lz
vázlatfn
  1. synopsis, synopses
   UK: sɪnɔpsɪs sɪnɔpsiːz
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. sketch
   USA: ske'tʃ UK: sketʃ
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. schema
   UK: skiːmə
  1. outline
   USA: aʊ'tlaɪ"n UK: aʊtlaɪn
  1. line drawing
   USA: laɪ'n drɔː'ɪ·ŋ UK: laɪn drɔːɪŋ
  1. line diagram
   USA: laɪ'n daɪ'ʌ·græ"m UK: laɪn daɪəgræm
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. A regényből már négy fejezet kész, és a következő ötnek is megvan a vázlata.
    1. I have four chapters of my new book finished and the drafts for five more.
 1. műv
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
  1. blueprint
   USA: bluː'prɪ"nt UK: bluːprɪnt
  1. adumbration
   UK: ædʌmbreɪʃən
vázlatfüzetfn
  1. sketchbook
   USA: ske'tʃbʊ"k UK: sketʃbʊk
  1. sketch-book
   USA: ske'tʃbʊ"k UK: sketʃbʊk
vázlatkészítésfn
  1. drafting
   USA: dræ'ftɪ·ŋ UK: drɑftɪŋ
vázlatkönyvfn
  1. sketchbook
   USA: ske'tʃbʊ"k UK: sketʃbʊk
vázlatosmn
  1. biz sketchy
   USA: ske'tʃiː· UK: sketʃiː
  1. scratchy
   USA: skræ'tʃiː· UK: skrætʃiː
  1. schematic
   USA: skʌ·mæ'tɪ·k UK: skɪmætɪk
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. A kőműves készített egy vázlatos rajzot hogy hogyan fog kinézni az új lépcső.
    1. The builder did a rough sketch of how the new stairs would look.
  1. diagrammatic
   USA: daɪ"ʌ·grʌ·mæ'tɪ·k UK: daɪəgrəmætɪk
  1. adumbrative
   UK: ædʌmbreɪtɪv
vázlatosanhsz
  1. sketchily
   UK: sketʃɪliː
  1. schematically
   UK: skɪmætɪkliː
vázlatosan ábrázoli
vázlatosan berajzoli
  1. block in
   USA: blɔ'k ɪ'n UK: blɔk ɪn
vázlatosan kiterveli
  1. block out
   USA: blɔ'k aʊ't UK: blɔk aʊt
vázlatos életrajzfn
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
vázlatosságfn
  1. sketchiness
   UK: sketʃɪnəs
vázlatot csináli
  1. crayon
   USA: kreɪ'ɔ"n UK: kreɪən
vázlatot készíti
  1. delineate
   USA: dʌ·lɪ'niː·eɪ"t UK: dɪlɪnɪeɪt
  1. cartoon
   USA: kɔ·rtuː'n UK: kɑtuːn
vázlatot készítőfn
  1. drafter
   USA: dræ'ftəː· UK: drɑftə
vázlatrajzfn
  1. line drawing
   USA: laɪ'n drɔː'ɪ·ŋ UK: laɪn drɔːɪŋ
  1. line diagram
   USA: laɪ'n daɪ'ʌ·græ"m UK: laɪn daɪəgræm
vázlattömbfn
  1. sketchbook
   USA: ske'tʃbʊ"k UK: sketʃbʊk
váznélküli fólia, kis alagút (növ)fn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása