COVID-19 Fight
Összesen 255 találat 9 szótárban. Részletek
védőfn
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
 1. műsz
  1. protector
   USA: prʌ·te'ktəː· UK: prətektər
  1. protective
   USA: pəː·te'ktɪ·v UK: prətektɪv
  1. protecting
   USA: pəː·te'ktɪ·ŋ UK: prətektɪŋ
  1. defender
   USA: dʌ·fe'ndəː· UK: dɪfendər
  1. apologist
   USA: ʌ·pɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: əpɔləʤɪst
  1. apologetic
   USA: ʌ·pɔ"lʌ·ʤe'tɪ·k UK: əpɔləʤetɪk
védő-mn
  1. immunizing
   USA: ɪ'myʌ·naɪ"zɪ·ŋ UK: ɪmjʊnaɪzɪŋ
védőálarcfn
  1. mask
   USA: mæ'sk UK: mɑsk
védőanyagfn
védőanyag (mélyhűtéshez)fn
védőbástyafn
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
védőberendezésfn
  1. protector
   USA: prʌ·te'ktəː· UK: prətektər
 1. műsz gép gj
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
védőbeszédfn
  1. pleading
   USA: pliː'dɪ·ŋ UK: pliːdɪŋ
 1. jog
  1. plea
   USA: pliː' UK: pliː
védőburkolásfn
  1. sheathing
   USA: ʃiː'ðɪ·ŋ UK: ʃiːðɪŋ
védőburkolatfn
  1. cladding
   UK: klæddɪŋ
  1. armour
   USA: ɔ'rməː· UK: ɑmər
védőburkolattal elláti
 1. vill
  1. sheathe
   USA: ʃiː'ð UK: ʃiːð
védőburokfn
  1. shield
   USA: ʃiː'ld UK: ʃiːld
védődeszkafn
  1. lath screen
   USA: læ'θ skriː'n UK: lɑθ skriːn
védőellenzőfn
  1. splasher
   UK: splæʃə
védőerdősávfn
védőernyőfn
  1. screen
   USA: skriː'n UK: skriːn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
védőételkif
  1. protective food
   USA: pəː·te'ktɪ·v fuː'd UK: prətektɪv fuːd
védőfalfn
  1. screen
   USA: skriː'n UK: skriːn
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
védőfedélfn
  1. fly
   USA: flaɪ' UK: flaɪ
védőfegyverzetfn
  1. armature
   UK: ɑmətʃʊər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása