Összesen 29 találat 8 szótárban. Részletek
védekezésfn
  1. protection
   USA: pəː·te'kʃʌ·n UK: prətekʃn
  1. pleading
   USA: pliː'dɪ·ŋ UK: pliːdɪŋ
  1. plea
   USA: pliː' UK: pliː
  1. guard
   USA: gɔ'rd UK: gɑd
 1. jog
  1. exception
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·n UK: ɪksepʃn
 2. jog
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
védekezés céljábólhsz
  1. defensively
   USA: dʌ·fe'nsɪ·vliː· UK: dɪfensɪvliː
legjobb védekezés a támadáskif
  1. best defence is offence
   UK: best dɪfens ɪz əfens
füst elleni védekezésfn
  1. smoke abatement
   USA: smoʊ'k ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: smoʊk əbeɪtmənt
védekezésfn
  1. rég e Wehr
   'veːɐ
   1. birtokos eset:
   2. Wehren
  1. e Verteidigung
   fɛɐ'taɪdɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verteidigungen
   1. birtokos eset:
   2. Verteidigung
  1. r Schutz
   'ʃʊts
   1. többes szám:
   2. Schutze
   1. birtokos eset:
   2. Schutzes
   3. Schutzs
  1. e Defensive
   defɛn'ziːvə
   1. többes szám:
   2. Defensiven
   1. birtokos eset:
   2. Defensive
  1. e Abwehr
   1. többes szám:
   2. Abwehren
   1. birtokos eset:
   2. Abwehr
védekezésfn
 1. jog
 2. sp
védekezés
  1. bronienie się obrona
védekezés
  1. 6.3 parata
 1. váddal szemben
védekezésre késztet
védekezésnincs
  1. védekezésre kényszerít
    1. принуждава към ~
  2. védelemre/védekezésre tér át
    1. преминава към ~
védekezésfn
védekezési mechanizmus
védekezési módszer
biológiai védekezés
fizikai védekezés
integrált védekezés
biológiai védekezésben alkalmazott ízeltlábúak
biológiai védekezési ágens
atkák elleni védekezés
betakarítás utáni védekezés
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása