COVID-19 Fight
Összesen 62 találat 9 szótárban. Részletek
végtelenmn
  1. unending
   USA: ʌ·ne'ndɪ·ŋ UK: ʌnendɪŋ
  1. shoreless
   UK: ʃɔːles
  1. measureless
   UK: meʒələs
  1. limitless
   USA: lɪ'mʌ·tlʌ·s UK: lɪmɪtləs
  1. intense
   USA: ɪ"nte'ns UK: ɪntens
  1. infinite
   USA: ɪ'nfʌ·nʌ·t UK: ɪnfɪnət
  1. rég incomprehensible
   USA: ɪ"ŋkɔ"mprʌ·he'nsʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔmprɪhensəbl
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. endless
   USA: e'ndlʌ·s UK: endlɪs
végtelen csavarfn
 1. műsz
  1. worm
   USA: wəː'm UK: wəːm
végtelen hatalmúmn
  1. omnipotent
   USA: ɔ·mnɪ'pʌ·tʌ·nt UK: ɔmnɪpətənt
végtelen időfn
  1. abyss
   USA: ʌ·bɪ's UK: əbɪs
végtelen kicsibe átmenőmn
 1. mat
  1. evanescent
   USA: e"vʌ·ne'sʌ·nt UK: iːvənesnt
végtelen mélységfn
  1. abyss
   USA: ʌ·bɪ's UK: əbɪs
végtelenségfn
  1. infinity
   USA: ɪ"nfɪ'nʌ·tiː· UK: ɪnfɪnɪtiː
  1. infinitude
   UK: ɪnfɪnɪtjuːd
végtelenségighsz
  1. ad infinitum
   USA: æ'd ɪ"nfɪ'nʌ·tʌ·m UK: æd ɪnfɪnaɪtəm
végtelen sok vmifn
  1. sea
   USA: siː' UK: siː
végtelen szállítószalagkif
  1. endless belt
   USA: e'ndlʌ·s be'lt UK: endlɪs belt
  1. continuous belt
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s be'lt UK: kəntɪnjʊəs belt
végtelen szerelemkif
  1. endless love
   USA: e'ndlʌ·s lʌ'v UK: endlɪs lʌv
végtelen szíjkif
  1. endless belt
   USA: e'ndlʌ·s be'lt UK: endlɪs belt
  1. continuous belt
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s be'lt UK: kəntɪnjʊəs belt
végtelenülhsz
  1. without end
   USA: wɪ"ðaʊ't e'nd UK: wɪðaʊt end
  1. in the extreme
   USA: ɪ'n ðiː· ɪ·kstriː'm UK: ɪn ðiː ɪkstriːm
  1. immensely
   USA: ɪ"me'nsliː· UK: ɪmensliː
  1. immeasurably
   USA: ɪ"me'ʒəː·æ"bliː· UK: ɪmeʒərəbliː
  1. excessively
   USA: ɪ·kse'sɪ·vliː· UK: ɪksesɪvliː
  1. endlessly
   USA: e'ndlʌ·sliː· UK: endlɪsliː
  1. beyond measure
   USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
végtelenül boldogmn
  1. overjoyed
   USA: oʊ"vəː·ʤɔɪ'd UK: oʊvəʤɔɪd
végtelenül kicsifn
  1. infinitesimal
   USA: ɪ"nfɪ"nʌ·te'sʌ·mʌ·l UK: ɪnfɪnɪtesɪml
végtelenül sokkif
  1. no end of
   USA: noʊ' e'nd ʌ·v UK: noʊ end ɔv
végtelenül sok/rengetegkif
  1. no end of
   USA: noʊ' e'nd ʌ·v UK: noʊ end ɔv
a végtelen jele (fektetett nyolcas)fn
<fényképezőgép> beállítása a végtelenrekif
  1. infinity catch
   USA: ɪ"nfɪ'nʌ·tiː· kæ'tʃ UK: ɪnfɪnɪtiː kætʃ
végtelenfn
  1. e Unendlichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Unendlichkeit
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása